Dnia 7 października wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez firmę „Świat Przygód”.

Tematyka warsztatów dotyczyła racjonalnej gospodarki odpadami poprzez segregowanie i zmniejszanie ich ilości. Zajęcia prowadzone były w formie zabawy, a liczne rekwizyty i akcesoria angażowały wszystkich uczestników. Mamy nadzieję, że poznane zasady ekologicznego życia uczniowie będą stosować na co dzień, dzięki czemu stan naszego środowiska będzie coraz lepszy.
M. Kowalska, A. Modras