E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

mgr Iwona Mazur – pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny oraz nauczyciel wychowania fizycznego ze specjalnością gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, terapeuta pedagogiczny w zakresie dysleksji oraz terapeuta SI.

mgr Magdalena Winiarczyk – nauczyciel wychowania fizycznego ze specjalnością gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista z zakresu Zespołu Aspergera i autyzmu.

 

Dzień

Godziny pracy w sali SI   

Miejsce

Poniedziałek

8.00- 16.25

ul. Cieśli, parter

Wtorek

7.10 – 16.25

ul. Cieśli, parter

Środa

8.00 – 16.25

ul. Cieśli, parter

Czwartek

8.00 -16.25

ul. Cieśli, parter

Piątek

8.00 – 16.25

Ul. Cieśli, parter

Integracja sensoryczna to zjawisko zachodzące w ośrodkowym układzie nerwowym. Polega na interpretacji, organizacji i integracji bodźców zmysłowych odbieranych z organizmu i środowiska. W efekcie tego procesu układ nerwowy podejmuje decyzje, które bodźce zignorować, na których się skoncentrować, na które odpowiedzieć. Dzięki temu możemy skutecznie funkcjonować w zmiennych warunkach sytuacyjnych. Zaburzenia w zakresie integracji sensorycznej wywierają negatywny wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania człowieka, dlatego istotne jest szybkie postawienie diagnozy i rozpoczęcie terapii.

Oddziaływanie terapeutyczne polega na planowym bodźcowaniu trzech podstawowych, pierwotnych zmysłów: dotyku, czucia głębokiego i równowagi, które stanowią bazę dla wykształcenia wyższych, bardziej zaawansowanych umiejętności przetwarzania sensorycznego.

Zajęcia prowadzone w naszej szkole są ukierunkowane na osiąganie przez dziecko sukcesu, poprzez danie możliwości wyboru ćwiczeń i zabaw. Bazujemy na mocnych stronach dziecka i staramy się korygować występujące deficyty. Terapiaodbywa się w bardzo dobrze wyposażonej sali integracji sensorycznej, która nieustannie jest wyposażana w nowy sprzęt i pomoce.

ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJECIACH

Do zajęć SI są kwalifikowani uczniowie na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, gdzie specjaliści wykonują diagnozę procesów integracji sensorycznej. W szkole możemy, za zgodą rodzica, wykonać wstępną diagnozę w sytuacji gdy występują zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka w szkole.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu 45 minut.

Na zajęcia należy ubrać dziecko w wygodny strój np. dres. Dzieci ćwiczą w skarpetkach lub boso.

Rodzice uczestniczą w zajęciach tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zwykle pozostawiają dziecko z terapeutą.

Back to top

KOMUNIKAT

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SANDOMIERZU

Z DNIA 15.01.2021 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 okres czasowego ograniczenia pracy szkoły i tym samym okres nauczania na odległość klas IV-VIII ulega przedłużeniu do dnia 31 stycznia 2021 r. Od dnia 18 stycznia 2021 r. klasy I-III rozpoczynają naukę w systemie stacjonarnym, przy czym klasy I-II oraz oddział III a pozostaje w budynku przy ul Mickiewicza 39, natomiast oddziały III b, III c oraz III d do dnia 31 stycznia 2021 r. będą uczyły się w budynku szkoły przy ul. Cieśli 2.

Godziny pracy świetlicy przy ul. Mickiewicza 39 pozostają bez zmian.

Godziny pracy świetlicy przy ul. Cieśli 2:

- poniedziałek 7:00 – 9:00 oraz 12:30 – 16:30,

- wtorek 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- środa 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- czwartek 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- piątek 7:00 – 10:00 oraz 11:30 – 16:30.

Plan zajęć pozostaje bez zmian.

Do odwołania nie odbywają się zajęcia prowadzone przez stowarzyszenie Czwórka na Szóstkę.

Od dnia 18 stycznia 2021 r. obowiązują nowe Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu dotyczącej ochrony przed koronawirusem SARS – CoV – 2, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły (http://www.sp4sandomierz.pl) w zakładce Koronawirus aktualności – Procedury bezpieczeństwa.

Z poważaniem

Małgorzata Szuba

Dyrektor Szkoły