E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Ceremoniał szkoły

Szkoła posiada symbole szkolne:

1. Sztandar szkoły

sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem nauczycieli wyznaczonych przez Dyrektora szkoły, uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, członkowie pocztu to uczniowie wyróżniający się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu.
Skład osobowy pocztu sztandarowego:
- chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,
- asysta - dwie uczennice,
d. kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego),
e. poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie,
f. insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki,
g. sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;

 

2. Logo szkoły
prezentuje wizerunek dzieci oraz nazwę szkoły. Umieszczane jest na stronach tytułowych dokumentów szkolnych o charakterze promocyjnym, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach oraz na stronie internetowej szkoły.

 

3. Hymn szkoły
składa się trzech zwrotek i refrenu. Śpiewany jest w czasie rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz ważnych uroczystości szkolnych.

I. Teraz jesteśmy jeszcze młodzi,
Nasz obowiązek to nauka,
Sport i zabawa nie zaszkodzą,
Bo wszystko przyda nam się tutaj.

 

Ref. W pięknym starym Sandomierzu,
Przygód czeka na nas wiele,
Tu jest nasza szkoła, klasa,
Tu są nasi przyjaciele.
Mamy tu pomocne dłonie,
Tu wykazać się możemy,
Wiemy już, co dla nas dobre,
W „Czwórce” świetnie się czujemy!

II. Z wiarą głęboką wyruszymy,
Że cały świat jest do zdobycia,
Że uda nam się wspiąć wysoko,
Przed nami wiele do odkrycia.

Ref. W pięknym…

III. A gdy już wiele osiągniemy,
I wszerz będziemy świat przemierzać,
Sercem powracać wciąż będziemy,
Jak patron nasz, do Sandomierza.

Ref. W pięknym…

Ścieżka dźwiękowa do hymnu: mp3 hymn
Słowa: Michał Bidas, Małgorzata Szuba
Muzyka: Tomasz Tomaszewski

4. Herb szkoły
zawiera nazwę szkoły na niebieskim tle. Jest noszony przez uczniów szkoły podczas zajęć i uroczystości szkolnych.

Back to top

KOMUNIKAT

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SANDOMIERZU

Z DNIA 15.01.2021 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 okres czasowego ograniczenia pracy szkoły i tym samym okres nauczania na odległość klas IV-VIII ulega przedłużeniu do dnia 31 stycznia 2021 r. Od dnia 18 stycznia 2021 r. klasy I-III rozpoczynają naukę w systemie stacjonarnym, przy czym klasy I-II oraz oddział III a pozostaje w budynku przy ul Mickiewicza 39, natomiast oddziały III b, III c oraz III d do dnia 31 stycznia 2021 r. będą uczyły się w budynku szkoły przy ul. Cieśli 2.

Godziny pracy świetlicy przy ul. Mickiewicza 39 pozostają bez zmian.

Godziny pracy świetlicy przy ul. Cieśli 2:

- poniedziałek 7:00 – 9:00 oraz 12:30 – 16:30,

- wtorek 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- środa 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- czwartek 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- piątek 7:00 – 10:00 oraz 11:30 – 16:30.

Plan zajęć pozostaje bez zmian.

Do odwołania nie odbywają się zajęcia prowadzone przez stowarzyszenie Czwórka na Szóstkę.

Od dnia 18 stycznia 2021 r. obowiązują nowe Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu dotyczącej ochrony przed koronawirusem SARS – CoV – 2, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły (http://www.sp4sandomierz.pl) w zakładce Koronawirus aktualności – Procedury bezpieczeństwa.

Z poważaniem

Małgorzata Szuba

Dyrektor Szkoły