E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Katarzyna Korczak - logopeda, nauczyciel języka polskiego. Ukończyła filologię polska na WSP w Rzeszowie oraz logopedię korekcyjną na UMCS w Lublinie. Obecnie studiuje neurologopedię na MCKPUJ w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas wieloletniej pracy w szkole. Lubi pracę z dziećmi. Stosuje zasadę nauki przez zabawę.

 

Dzień

Godziny pracy      

Miejsce

Poniedziałek

11:50 - 14:35

ul. Mickiewicza, I. piętro, sala 22a

Wtorek

11:50 - 12:35

ul. Mickiewicza, I. piętro, sala 22a

Środa

8:55 - 9:40

11:50 - 14:35

ul. Mickiewicza, I. piętro, sala 22a

Czwartek

13:50 - 14:35

ul. Mickiewicza, I. piętro, sala 22a

Piątek

8:00 - 8:45

ul. Mickiewicza, I. piętro, sala 22a

 

Zajęcia logopedyczne prowadzone są z dziećmi w grupach do czterech osób. Podczas spotkań uczniowie usprawniają funkcję narządów mowy. Ćwiczą oddychanie, motorykę artykulatorów i fonację. Poznają zasady poprawnej artykulacji głosek, utrwalają ich prawidłową wymowę. Doskonalą także pamięć, koncentrację uwagi i spostrzegawczość. Wykonują ćwiczenia stymulujące percepcję słuchową.

  

  

Dla Rodziców

Zapraszam na konsultację, jeśli dziecko:

  • mówi niewyraźnie,
  • nie wypowiada sz, rz, cz, dż, r lub innych głosek,
  • myli głoski o podobnym brzmieniu,
  • nawykowo oddycha przez otwarte usta,
  • podczas mówienia układa język miedzy przednie zęby,
  • przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy,
  • wydaje się, że nie rozumie poleceń,
  • słabo reaguje na bodźce dźwiękowe.

 

   

   

Back to top

KOMUNIKAT

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SANDOMIERZU

Z DNIA 15.01.2021 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 okres czasowego ograniczenia pracy szkoły i tym samym okres nauczania na odległość klas IV-VIII ulega przedłużeniu do dnia 31 stycznia 2021 r. Od dnia 18 stycznia 2021 r. klasy I-III rozpoczynają naukę w systemie stacjonarnym, przy czym klasy I-II oraz oddział III a pozostaje w budynku przy ul Mickiewicza 39, natomiast oddziały III b, III c oraz III d do dnia 31 stycznia 2021 r. będą uczyły się w budynku szkoły przy ul. Cieśli 2.

Godziny pracy świetlicy przy ul. Mickiewicza 39 pozostają bez zmian.

Godziny pracy świetlicy przy ul. Cieśli 2:

- poniedziałek 7:00 – 9:00 oraz 12:30 – 16:30,

- wtorek 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- środa 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- czwartek 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- piątek 7:00 – 10:00 oraz 11:30 – 16:30.

Plan zajęć pozostaje bez zmian.

Do odwołania nie odbywają się zajęcia prowadzone przez stowarzyszenie Czwórka na Szóstkę.

Od dnia 18 stycznia 2021 r. obowiązują nowe Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu dotyczącej ochrony przed koronawirusem SARS – CoV – 2, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły (http://www.sp4sandomierz.pl) w zakładce Koronawirus aktualności – Procedury bezpieczeństwa.

Z poważaniem

Małgorzata Szuba

Dyrektor Szkoły