https://www.magisto.com/album/video/fiMrUQBBQFY9JS0PYnZLA3E?fbclid=IwAR2y8M0pK5yjmZ9xdnS4ggKMqsKF_eRXOkfXfy6-Rz9I3Tor7Y7eY--ddlQ&c=o&l=vsm&o=a

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.magisto.com%2Fint%2Falbum%2Fvideo%2FJ3w-XgBBQFY9JS0PYnZLAXw%3Fl%3Dvsm%26o%3Da%26c%3Do%26fbclid%3DIwAR1U17ZYFRewxsAvAlBwmgoe1bYsDdN3k8tVi8wLS6EuX71lySOhrgmWYjU&h=AT2v9HnhlaNLZC89aBb21IrBtA8pZ0KZF_DuGjqxHTQzZtvJDcjI34WsO6QRGWbrSJtsD-uYHqAll-DYyqhdBPzOIWlVUBMF5TGxz84Dj6Nsm847NtwAvRgxTD1L_08ZTG_c

Poniżej prezentujemy filmiki oraz ciekawostki  z zajęć języka niemieckiego realizowanych w naszej szkole.
 
„In der Imbissstube” – „W barze szybkiej obsługi” – lekcja w klasie 5a

Poznajemy produkty żywnościowe -  zajęcia dodatkowe w klasie 1a i 1b
 

Lekcja metodą stacji – utrwalenie kolorów i liczebników – zajęcia dodatkowe w klasie 1a i 1b

https://www.magisto.com/int/album/video/MzUxVwFBQFY9JS0PYnZLA3w?l=vsm&o=a&c=o przez magisto.com

Zajęcia dodatkowe w klasie 1a i 1b – Fingerfamilie- Rodzina paluszków

https://www.magisto.com/int/album/video/Mys8RQFBQFY9JS0PYnZLAHw?l=vsm&o=a&c=o przez magisto.com

Zajęcia dodatkowe w klasie 1a i 1b – Poznajemy dwa magiczne słowa „dziękuję i „proszę”.

https://www.magisto.com/int/album/video/OXkrWQFBQFY9JS0PYnZLB38?l=vsm&o=a&c=o przez magisto.com