• Nabór do klasy pierwszej
  Nabór do klasy pierwszej

  W naszej szkole uczymy w dwóch budynkach z pełną infrastrukturą sportowo - rekreacyjną!
  Posiadamy:
  - salę do zajęć z Integracji Sensorycznej,
  - multimedialne pracownie,
  - bardzo dobrze wyposażone, wygodne świetlice.
  Uczymy w oddziałach dwujęzycznych,sportowych oraz oddziałach Montessori.
  Organizujemy Zielone i Białe Szkoły, wycieczki zagraniczne oraz Pikniki Rodzinne.

 • Łączymy tradycję z nowoczesnością
  Łączymy tradycję z nowoczesnością

  Prowadzimy oddziały z pedagogiką M. Montessori
  Realizujemy innowacje pedagogiczne, programy i projekty międzynarodowe
  Oferujemy liczne zajęcia pozalekcyjnych
  Działalność szkoły wspiera stowarzyszenie „Czwórka na szóstkę”

 • Realizujemy pasje sportowe
  Realizujemy pasje sportowe

  Prowadzimy oddziały sportowe od klasy VI
  Organizujemy naukę pływania od klasy pierwszej
  Jesteśmy szkołą OSPR oraz uczestniczymy w programie SOS
  Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo każdego ucznia!

 • Kompetencje kluczowe
  Kompetencje kluczowe

  Prowadzimy oddziały dwujęzyczne od kl. VII
  Współpracujemy z wolontariuszami z całego świata.
  Organizujemy dla dzieci, rodziców i opiekunów zajęcia otwarte,
  wydarzenia z cyklu Żywe lekcje historii
  Prowadzimy Akademię Malucha

E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody
Scenariusz zajęć z elementami kodowania
Klasa 2
Temat: Nasze wakacyjne wspomnienia
Cele ogólne
•  Kształtowanie orientacji przestrzennej;
•  Rozwijanie umiejętności planowania;
•  Rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi;
•  Rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów.
Cele operacyjne:
•  Potrafi, przy pomocy symboli graficznych stworzyć kod;
•  Potrafi ułożyć obrazek na podstawie podanych współrzędnych;
•  Potrafi stworzyć logiczny ciąg zdarzeń;
•  Chętnie pracują w zespołach.
Metody:
Poszukująca, podająca, praktycznego działania.
Formy:
Grupowe, zespołowe, indywidualne.
Środki dydaktyczne:
Mata do kodowania „Kodowanie na dywanie”, karty pracy, kolorowe kubki, kartki i flamastry lub krążki ruchu.
 
 
Przebieg zajęć:
•  Przywitaj się z dziećmi, powiedz, że na dzisiejszych zajęciach porozmawiacie o minionych wakacjach, powspominacie miejsca, sytuacje i osoby, które tworzyły niepowtarzalny klimat wakacyjnego wypoczynku;
•  Rozłóż matę do kodowania pokratkowaną stroną do góry (jeśli nie posiadacie maty do kodowania, to wykonajcie to zadanie na kartach pracy), poproś dzieci, aby ułożyły kubki na miejscach, które wskażesz. Przeczytaj uczniom współrzędne odpowiednich pól (czytaj je wyrywkowo, wtedy trudniej będzie odgadnąć wzór, w trakcie układania).
•  Zapytaj dzieci, co wskazuje obrazek i co go łączy z wakacjami;
•  Porozmawiajcie z dziećmi o tym, jak można na długo zachować wakacyjne wspomnienia (album ze zdjęciami, filmy, drobne pamiątki kojarzące się z wakacjami…);
•  Zaprezentuj uczniom materiał pomocniczy, omówcie co się znajduje na obrazkach;
•  Stwórzcie opowieść na podstawie ciągu obrazków (dokładaj kolejne krążki od lewej do prawej tworząc ciąg  obrazków, poproś dzieci o ułożenie do nich historii);
•  Odwróć obrazki na drugą stronę i spróbujcie odtworzyć stworzoną przed chwilą historię, bez podglądania grafik;
•  Rozłóż obrazki, w taki sposób, żeby utworzyły prostokąt (na macie lub bez), poproś dzieci o zakrycie oczu,  następnie zamień miejsce położenia 3 obrazków. Zapytaj dzieci, które obrazki zmieniły miejsce;
• Rozłóż na macie obrazki, postaw w dowolnych miejscach dwa kubki (w różnych kolorach). Poproś dzieci, o utworzenie kodu, który będzie instrukcją przemieszczenia się kubka (w jednym kolorze), na pole na którym stoi kubek (w drugim kolorze). Trasa, która będzie bazą do stworzenia kodu musi przebiegać przez wszystkie wakacyjne obrazki;
•  Podziel dzieci na zespoły, rozdaj im kartki i flamastry i poproś o zapisanie, przy pomocy symboli graficznych kodu  (możecie ułożyć kod z krążków ruchu);
•  Zanim uczniowie przejdą do wykonania zadania, przypomnijcie zasady tworzenia kodu (tworzymy ciąg znaków ułożony w jednej linii, rozpoczynający się symbolem „start” a kończący symbolem „stop”),
•  Poproś zespoły o zaprezentowanie stworzonych rozwiązań, sprawdźcie, czy wszystkie kody są prawidłowe, dokonajcie ewentualnych poprawek, zastanówcie się, który z przedstawionych kodów, jest najbardziej optymalny,
•   Podziękuj uczniom za aktywny udział w zajęciach 
kod wakacje   kod wakcje1
 
 

Back to top

Szanowni Państwo,

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dniem 9 listopada 2020 r. oddziały I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu będą się uczyły zdalnie. Ograniczenie to będzie obowiązywało do dnia 29 listopada 2020 r.

Organizacja pracy szkoły w dniach 9.11.2020 r. – 29.11.2020 r.

- świetlica pracuje zgodnie z przyjętymi godzinami pracy - bez zmian pracuje również stołówka szkolna.

Oddziały I-VIII:

- nauka odbywa się w systemie zdalnym, tj. w sposób synchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (lekcje online) oraz asynchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (przekazywanie treści),

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole ogranicza się godziny pracy świetlicy przy ul. Cieśli 2 i ul. Mickiewicza 39,

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole nie będą wydawane obiady przy ul. Cieśli 2 i ul. Mickiewicza 39,

- szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej zostały zawarte w Procedurach Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce: Koronawirus – aktualności,

- w zakładce: Koronawirus – aktualności znajduje się również plan lekcji, który obowiązuje w czasie nauczania zdalnego. Wszystkie zajęcia podświetlone na szaro odbywają się online i trwają 30 minut. Z zajęć nie podświetlonych na szaro będą przekazywane treści i zadania do realizacji. Zajęcia dodatkowe odbywają się na warunkach uzgodnionych z nauczycielem prowadzącym te zajęcia.

Uwaga: w przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub braku możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania dyrektor ma obowiązek umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. O powyższych sytuacjach, bądź też braku odpowiedniego sprzętu należy informować wychowawcę oddziału.

Bardzo proszę o zapoznanie się z Procedurami Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe i zwrócenie uwagi zwłaszcza na załącznik nr 3 do Procedur pt. „Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych”.

Sekretariaty szkoły pracują na dotychczasowych zasadach. Rekomenduje się załatwianie spraw drogą elektroniczną, telefoniczną lub z wykorzystaniem skrzynki pocztowej. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego należy ustalić termin spotkania z pracownikiem.                                                         

Małgorzata Szuba