E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Ważne adresy i telefony:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34,
tel.: 15 644 10 10

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, tel.: 15 832 32 04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 17a, tel.: 15 832 05 93

Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Żydowska 6c, tel.: 15 832 31 60

Punkt Edukacyjno – Konsultacyjny, ul. Mariacka 1, tel. :15 832 84 13

Świetlica Środowiskowa ul. Słowackiego 15, tel.: 15 833 29 75

Komenda Powiatowa Policji , ul. Mickiewicza 30, tel: 15 833 42 33

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Mariacka 1,
tel. : 15 832 84 13

Poradnia Terapii Uzależnień , ul Schinzla 13, tel. : 15 833 07 31

Bezpłatne telefony zaufania:

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 ( czynny codziennie od 12.00 do 02.00)

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”:
800 120 226 ( całodobowo)

Ogólnopolski Telefon Zaufania ds. Przemocy w Rodzinie: 800 120 226 ( czynny od poniedziałku do piątku, w godz.: 9.30 – 15.30)

Bezpieczeństwo w Internecie, tel.: 800 100 100 (czynny od poniedziałku do piątku w godz.:12.00 – 18.00).

Back to top

KOMUNIKAT

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SANDOMIERZU

Z DNIA 15.01.2021 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 okres czasowego ograniczenia pracy szkoły i tym samym okres nauczania na odległość klas IV-VIII ulega przedłużeniu do dnia 31 stycznia 2021 r. Od dnia 18 stycznia 2021 r. klasy I-III rozpoczynają naukę w systemie stacjonarnym, przy czym klasy I-II oraz oddział III a pozostaje w budynku przy ul Mickiewicza 39, natomiast oddziały III b, III c oraz III d do dnia 31 stycznia 2021 r. będą uczyły się w budynku szkoły przy ul. Cieśli 2.

Godziny pracy świetlicy przy ul. Mickiewicza 39 pozostają bez zmian.

Godziny pracy świetlicy przy ul. Cieśli 2:

- poniedziałek 7:00 – 9:00 oraz 12:30 – 16:30,

- wtorek 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- środa 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- czwartek 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- piątek 7:00 – 10:00 oraz 11:30 – 16:30.

Plan zajęć pozostaje bez zmian.

Do odwołania nie odbywają się zajęcia prowadzone przez stowarzyszenie Czwórka na Szóstkę.

Od dnia 18 stycznia 2021 r. obowiązują nowe Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu dotyczącej ochrony przed koronawirusem SARS – CoV – 2, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły (http://www.sp4sandomierz.pl) w zakładce Koronawirus aktualności – Procedury bezpieczeństwa.

Z poważaniem

Małgorzata Szuba

Dyrektor Szkoły