E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Ważne adresy i telefony:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34,
tel.: 15 644 10 10

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, tel.: 15 832 32 04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 17a, tel.: 15 832 05 93

Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Żydowska 6c, tel.: 15 832 31 60

Punkt Edukacyjno – Konsultacyjny, ul. Mariacka 1, tel. :15 832 84 13

Świetlica Środowiskowa ul. Słowackiego 15, tel.: 15 833 29 75

Komenda Powiatowa Policji , ul. Mickiewicza 30, tel: 15 833 42 33

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Mariacka 1,
tel. : 15 832 84 13

Poradnia Terapii Uzależnień , ul Schinzla 13, tel. : 15 833 07 31

Bezpłatne telefony zaufania:

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 ( czynny codziennie od 12.00 do 02.00)

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”:
800 120 226 ( całodobowo)

Ogólnopolski Telefon Zaufania ds. Przemocy w Rodzinie: 800 120 226 ( czynny od poniedziałku do piątku, w godz.: 9.30 – 15.30)

Bezpieczeństwo w Internecie, tel.: 800 100 100 (czynny od poniedziałku do piątku w godz.:12.00 – 18.00).

Back to top

Szanowni Państwo,
informujemy, że do dnia 10 kwietnia 2020 roku sprawy związane ze Szkołą Podstawową nr 4 należy kierować na adres poczty elektronicznej (adresy e-mail znajdują się na stronie Szkoły w zakładce "kontakt"). Do Państwa dyspozycji pozostaje w sprawach pilnych również numer telefonu: 572326755. Pocztę tradycyjną oraz inne dokumenty należy pozostawić w skrzynce pocztowej umieszczonej przy wejściu głównym do budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 39 i Cieśli 2. Za utrudnienia przepraszamy!