E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Ważne adresy i telefony:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34,
tel.: 15 644 10 10

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, tel.: 15 832 32 04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 17a, tel.: 15 832 05 93

Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Żydowska 6c, tel.: 15 832 31 60

Punkt Edukacyjno – Konsultacyjny, ul. Mariacka 1, tel. :15 832 84 13

Świetlica Środowiskowa ul. Słowackiego 15, tel.: 15 833 29 75

Komenda Powiatowa Policji , ul. Mickiewicza 30, tel: 15 833 42 33

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Mariacka 1,
tel. : 15 832 84 13

Poradnia Terapii Uzależnień , ul Schinzla 13, tel. : 15 833 07 31

Bezpłatne telefony zaufania:

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 ( czynny codziennie od 12.00 do 02.00)

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”:
800 120 226 ( całodobowo)

Ogólnopolski Telefon Zaufania ds. Przemocy w Rodzinie: 800 120 226 ( czynny od poniedziałku do piątku, w godz.: 9.30 – 15.30)

Bezpieczeństwo w Internecie, tel.: 800 100 100 (czynny od poniedziałku do piątku w godz.:12.00 – 18.00).

Back to top

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się:

dla klas VIII w czwartek 23.06.2022 o godz. 16:30 w budynku przy ul. Cieśli 2 

dla klas I-III w piątek 24.06.20222 o godz. 10:50 w budynku przy ul. Mickiewicza 39 

dla klas IV-VII w piątek 24. 06.2022 o godz.  11:15 w budynku przy ul. Cieśli 2