E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH OD 18 MAJA 2020 R.

Klasy I - III

KLASY I

KLASA IA   KLASA IB   KLASA IC   KLASA ID

KLASY II

KLASA IIA   KLASA IIB   KLASA IIC   KLASA IID

KLASY III

KLASA IIIA   KLASA IIIB   KLASA IIIC   KLASA IIID

 

Klasy IV - VIII

KLASY IV

KLASA 4A   KLASA 4B

KLASY V

KLASA 5A   KLASA 5B   KLASA 5C   KLASA 5D   KLASA 5E   KLASA 5F  

KLASY VI

KLASA 6A   KLASA 6B   KLASA 6C   KLASA 6D   KLASA 6E

KLASY VII  

KLASA 7A   KLASA 7B   KLASA 7C

KLASY VIII

KLASA 8A   KLASA 8B   KLASA 8C   KLASA 8D

Back to top

KOMUNIKAT nr 6

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu

z dnia 22.05.2020 r.

Informuję, że z dniem 25.05.2020 r. w związku z realizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych i konsultacji wznawiamy pracę sekretariatu przy ul. Cieśli 2.

Na terenie Szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa zawarte w Procedurach zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu dotyczącej ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2, które znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce: Praca szkoły po 18.05.2020. Osoby, które będą wchodziły na teren szkoły prosimy o bezwzględne przestrzeganie w/w procedur.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 r. okres nauczania na odległość zostaje przedłużony do dnia 07 czerwca 2020 r.