E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH OD 18 MAJA 2020 R.

Klasy I - III

KLASY I

KLASA IA   KLASA IB   KLASA IC   KLASA ID

KLASY II

KLASA IIA   KLASA IIB   KLASA IIC   KLASA IID

KLASY III

KLASA IIIA   KLASA IIIB   KLASA IIIC   KLASA IIID

 

Klasy IV - VIII

KLASY IV

KLASA 4A   KLASA 4B

KLASY V

KLASA 5A   KLASA 5B   KLASA 5C   KLASA 5D   KLASA 5E   KLASA 5F  

KLASY VI

KLASA 6A   KLASA 6B   KLASA 6C   KLASA 6D   KLASA 6E

KLASY VII  

KLASA 7A   KLASA 7B   KLASA 7C

KLASY VIII

KLASA 8A   KLASA 8B   KLASA 8C   KLASA 8D

Back to top

Szanowni Państwo,

informujemy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w poniedziałek i wtorek w godzinach 7:30 – 15:30 w budynku szkoły przy ul. Cieśli 2.

Jednocześnie informuję, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19 pozostałe sprawy będą załatwiane po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerami podanymi na stronie internetowej szkoły z zachowaniem reżimów sanitarnych. W sprawach nie wymagających bezpośredniego kontaktu z sekretariatem lub dyrekcją szkoły dokumenty należy zostawić na portierni lub w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu.

Z poważaniem

Dyrekcja szkoły