E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Cele i zadania:
Uczeń:
- poznaje historię Sandomierza,
- poznaje położenie geograficzne miasta,
- poznaje ciekawe osoby i interesujące miejsca w okolicy,
- integracja grupy : wdrażanie do zgodnego i wspólnego działania,
- zna herb Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej oraz pochodzenie nazwy Sandomierz,
- poznaje utwory literackie, sztukę, kulturę związaną z regionem,
- poznaje wybrane zabytki miasta i okolic,
- uczestniczy w patriotycznych uroczystościach miejskich,
- uczestniczy w wycieczkach do instytucji użyteczności publicznej oraz potrafi zachowywać się właściwie w nich,
- spotyka się z zaproszonymi gośćmi, okazuje im szacunek,
- dzieli się zdobytą wiedzą prezentując prace plastyczne oraz uczestnicząc w różnych konkursach.
Joanna Olkiewicz

 

 

 

Back to top

KOMUNIKAT

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SANDOMIERZU

Z DNIA 15.01.2021 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 okres czasowego ograniczenia pracy szkoły i tym samym okres nauczania na odległość klas IV-VIII ulega przedłużeniu do dnia 31 stycznia 2021 r. Od dnia 18 stycznia 2021 r. klasy I-III rozpoczynają naukę w systemie stacjonarnym, przy czym klasy I-II oraz oddział III a pozostaje w budynku przy ul Mickiewicza 39, natomiast oddziały III b, III c oraz III d do dnia 31 stycznia 2021 r. będą uczyły się w budynku szkoły przy ul. Cieśli 2.

Godziny pracy świetlicy przy ul. Mickiewicza 39 pozostają bez zmian.

Godziny pracy świetlicy przy ul. Cieśli 2:

- poniedziałek 7:00 – 9:00 oraz 12:30 – 16:30,

- wtorek 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- środa 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- czwartek 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- piątek 7:00 – 10:00 oraz 11:30 – 16:30.

Plan zajęć pozostaje bez zmian.

Do odwołania nie odbywają się zajęcia prowadzone przez stowarzyszenie Czwórka na Szóstkę.

Od dnia 18 stycznia 2021 r. obowiązują nowe Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu dotyczącej ochrony przed koronawirusem SARS – CoV – 2, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły (http://www.sp4sandomierz.pl) w zakładce Koronawirus aktualności – Procedury bezpieczeństwa.

Z poważaniem

Małgorzata Szuba

Dyrektor Szkoły