E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Cele i zadania:
Uczeń:
- poznaje historię Sandomierza,
- poznaje położenie geograficzne miasta,
- poznaje ciekawe osoby i interesujące miejsca w okolicy,
- integracja grupy : wdrażanie do zgodnego i wspólnego działania,
- zna herb Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej oraz pochodzenie nazwy Sandomierz,
- poznaje utwory literackie, sztukę, kulturę związaną z regionem,
- poznaje wybrane zabytki miasta i okolic,
- uczestniczy w patriotycznych uroczystościach miejskich,
- uczestniczy w wycieczkach do instytucji użyteczności publicznej oraz potrafi zachowywać się właściwie w nich,
- spotyka się z zaproszonymi gośćmi, okazuje im szacunek,
- dzieli się zdobytą wiedzą prezentując prace plastyczne oraz uczestnicząc w różnych konkursach.
Joanna Olkiewicz

 

 

 

Back to top

Szanowni Państwo,
informujemy, że do dnia 10 kwietnia 2020 roku sprawy związane ze Szkołą Podstawową nr 4 należy kierować na adres poczty elektronicznej (adresy e-mail znajdują się na stronie Szkoły w zakładce "kontakt"). Do Państwa dyspozycji pozostaje w sprawach pilnych również numer telefonu: 572326755. Pocztę tradycyjną oraz inne dokumenty należy pozostawić w skrzynce pocztowej umieszczonej przy wejściu głównym do budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 39 i Cieśli 2. Za utrudnienia przepraszamy!