E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Cele i zadania:
Uczeń:
- poznaje historię Sandomierza,
- poznaje położenie geograficzne miasta,
- poznaje ciekawe osoby i interesujące miejsca w okolicy,
- integracja grupy : wdrażanie do zgodnego i wspólnego działania,
- zna herb Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej oraz pochodzenie nazwy Sandomierz,
- poznaje utwory literackie, sztukę, kulturę związaną z regionem,
- poznaje wybrane zabytki miasta i okolic,
- uczestniczy w patriotycznych uroczystościach miejskich,
- uczestniczy w wycieczkach do instytucji użyteczności publicznej oraz potrafi zachowywać się właściwie w nich,
- spotyka się z zaproszonymi gośćmi, okazuje im szacunek,
- dzieli się zdobytą wiedzą prezentując prace plastyczne oraz uczestnicząc w różnych konkursach.
Joanna Olkiewicz

 

 

 

Back to top

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się:

dla klas VIII w czwartek 23.06.2022 o godz. 16:30 w budynku przy ul. Cieśli 2 

dla klas I-III w piątek 24.06.20222 o godz. 10:50 w budynku przy ul. Mickiewicza 39 

dla klas IV-VII w piątek 24. 06.2022 o godz.  11:15 w budynku przy ul. Cieśli 2