E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

W związku z Międzynarodowym dniem osób z niepełnosprawnością oraz Europejskim tygodniem Autyzmu, oddział Montessori odwiedził pracownię Integracji Sensorycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2. Pani I. Mazur w przystępny sposób zapoznała dzieci z pomocami do ćwiczeń integracji sensorycznej, które pomagają prawidłowo odbierać oraz interpretować bodźce zmysłowe, dzięki którym wiemy jak reagować adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Dzieciom bardzo podobały się te zajęcia oraz pomoce, na których miały okazję poćwiczyć. Jest wiele chętnych osób aby uczęszczać na takie zajęcia.

SIn   SIn1   SIn2

SIn3   SIn4   SIn5

SIn6   SIn7   Sin8

 
 
 W zeszłym tygodniu oddział Montessori odwiedził Osadę Marianów. Dzieci miały okazję spacerować po lesie, rozpoznawać poszczególne gatunki drzew iglastych i liściastych a w leśnej ściółce wyszukiwali dary lasu w postaci grzybów poznając budowę grzyba i ich podział na jadalne i trujące.
W namiocie TIPI  dzieci przeżyły indiańską przygodę. Następnie, uczestniczyły w zabawach z przeciągania liny, zjazdu na tyrolce, przejażdżki na gokartach i skoki na trampolinie. Zwieńczeniem wycieczki było pieczenie aromatycznych ziemniaków i kiełbasek.
Uczniowie spędzili w Osadzie kilka godzin, ale było tak wiele atrakcji, że czas upłynął niezwykle szybko, ponieważ pozostał niedosyt, planujemy już kolejną wycieczkę do lasu wiosną, gdzie będziemy wyszukiwać ziół.
 
osada   osada1   osada2
 
osada3   osada4   osada5
 

 Oddział Montessori odwiedził Fabrykę Bombek i ozdób świątecznych w Staszowie. Na początku dzieci zwiedziły fabrykę, mogły zobaczyć jak wygląda cały proces powstawania ozdób choinkowych. Na koniec każde dziecko według własnego pomysłu przyozdobiło swoją bombkę, którą zabrały do domu.
 
bombki   bombki1   bombki2
 

 
 Nasza pracownia Montessori

montessori12   montessori 2   montessori 3

montessori 4   montessori 5   montessori 6


Cykl Wielkich Lekcji Historii

Pierwsza Wielka Lekcja poświęcona jest tematowi powstania wszechświata i rozwoju znanych człowiekowi galaktyk. Poznaliśmy historię „Bezrękiego Boga”, a podczas wykonywanej prezentacji staraliśmy się zrozumieć Teorię Wielkiego Wybuchu. Badaliśmy także właściwości ciał stałych, cieczy i gazów, aby zrozumieć, w jaki sposób kontynenty i oceany po raz pierwszy się ze sobą spotkały. Obserwowaliśmy erupcje wulkanu, która zrobiła prawdziwą furorę. W kolejnych dniach kontynuując tę tematykę zgłębialiśmy wiedzę na temat poszczególnych planet, mgławic, faz księżyca, badań kosmosu, czy budowę Ziemi. Pomagały nam w tym książki, gdzie dzieci samodzielnie poszukiwały interesujące je informacje czy fotografie. Tematy, które wynikały z tej lekcji opierały się na zagadnieniach z astronomii, meteorologii, fizyki, chemii, geografii i geologii. Na plastyce, każde dziecko samodzielnie wykonało swoją „Drogę Mleczną”, a wiersz pt: „Planety”, pomógł nam w łatwy sposób zapamiętać kolejność planet w Układzie Słonecznym. Dla poznania i utrwalenia wielu informacji służyły nam karty trójdzielne i nomenklaturowe.

Lekcja pierwsza

lek historii1.1   lek historii1.2   lek historii1.3

Lekcja druga

lek historii2.1   lek historii2.4   lek historii2.5 


 

 

 

Ekologiczny pokaz

Lekcja o Egipcie z Bystrzakiem

Cykl Wielkich Lekcji Historii 2

Back to top

Szanowni Państwo,

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dniem 9 listopada 2020 r. oddziały I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu będą się uczyły zdalnie. Ograniczenie to będzie obowiązywało do dnia 29 listopada 2020 r.

Organizacja pracy szkoły w dniach 9.11.2020 r. – 29.11.2020 r.

- świetlica pracuje zgodnie z przyjętymi godzinami pracy - bez zmian pracuje również stołówka szkolna.

Oddziały I-VIII:

- nauka odbywa się w systemie zdalnym, tj. w sposób synchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (lekcje online) oraz asynchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (przekazywanie treści),

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole ogranicza się godziny pracy świetlicy przy ul. Cieśli 2 i ul. Mickiewicza 39,

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole nie będą wydawane obiady przy ul. Cieśli 2 i ul. Mickiewicza 39,

- szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej zostały zawarte w Procedurach Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce: Koronawirus – aktualności,

- w zakładce: Koronawirus – aktualności znajduje się również plan lekcji, który obowiązuje w czasie nauczania zdalnego. Wszystkie zajęcia podświetlone na szaro odbywają się online i trwają 30 minut. Z zajęć nie podświetlonych na szaro będą przekazywane treści i zadania do realizacji. Zajęcia dodatkowe odbywają się na warunkach uzgodnionych z nauczycielem prowadzącym te zajęcia.

Uwaga: w przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub braku możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania dyrektor ma obowiązek umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. O powyższych sytuacjach, bądź też braku odpowiedniego sprzętu należy informować wychowawcę oddziału.

Bardzo proszę o zapoznanie się z Procedurami Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe i zwrócenie uwagi zwłaszcza na załącznik nr 3 do Procedur pt. „Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych”.

Sekretariaty szkoły pracują na dotychczasowych zasadach. Rekomenduje się załatwianie spraw drogą elektroniczną, telefoniczną lub z wykorzystaniem skrzynki pocztowej. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego należy ustalić termin spotkania z pracownikiem.                                                         

Małgorzata Szuba