E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Zbiory

Księgozbiór biblioteki liczy ponad dziewięć tysięcy woluminów, a także zbiory audiowizualne (286 pozycji) i tzw. dary serca - zbiory pozyskane od darczyńców (ich liczba wynosi 1800) i systematycznie się powiększa. Księgozbiór podręczny, który udostępniany jest na miejscu stanowią encyklopedie, słowniki, leksykony, albumy i atlasy.

Literatura została podzielona na działy:
• Bajki, wierszyki, opowiadania dla najmłodszych
• Baśnie, podania, legendy
• Poezja i dramat
• Powieść historyczna
• Powieść obyczajowa
• Powieść przygodowa
• Geografia
• Historia
• Sztuka
• Pedagogika i psychologia
• Sławni Polacy
• Kącik ekologiczny
• Kącik europejski

Osobny dział stanowią lektury szkolne (kl. I-III, kl. IV-VI).

Czasopisma

- dla uczniów (archiwalne):
• Victor Junior
• Kaczor Donald
• Barbie
• Witch
• Księżniczka
• Zwierzaki

- dla nauczycieli:
• Biblioteka w szkole
• Życie szkoły

archiwalne:
• Aura. Ochrona Środowiska
• Ekoświat
• Głos Pedagogiczny
• Lider
• Młody Technik
• Świat Nauki
• Wiedza i Życie

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

We 2006 roku w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych", współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny biblioteka została wyposażona w cztery stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z pracowni komputerowej w godzinach pracy biblioteki przed lub po zajęciach lekcyjnych lub w czasie "okienek".
Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej znajduje się w zakładce „Regulaminy”

Back to top

KOMUNIKAT

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SANDOMIERZU

Z DNIA 15.01.2021 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 okres czasowego ograniczenia pracy szkoły i tym samym okres nauczania na odległość klas IV-VIII ulega przedłużeniu do dnia 31 stycznia 2021 r. Od dnia 18 stycznia 2021 r. klasy I-III rozpoczynają naukę w systemie stacjonarnym, przy czym klasy I-II oraz oddział III a pozostaje w budynku przy ul Mickiewicza 39, natomiast oddziały III b, III c oraz III d do dnia 31 stycznia 2021 r. będą uczyły się w budynku szkoły przy ul. Cieśli 2.

Godziny pracy świetlicy przy ul. Mickiewicza 39 pozostają bez zmian.

Godziny pracy świetlicy przy ul. Cieśli 2:

- poniedziałek 7:00 – 9:00 oraz 12:30 – 16:30,

- wtorek 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- środa 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- czwartek 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- piątek 7:00 – 10:00 oraz 11:30 – 16:30.

Plan zajęć pozostaje bez zmian.

Do odwołania nie odbywają się zajęcia prowadzone przez stowarzyszenie Czwórka na Szóstkę.

Od dnia 18 stycznia 2021 r. obowiązują nowe Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu dotyczącej ochrony przed koronawirusem SARS – CoV – 2, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły (http://www.sp4sandomierz.pl) w zakładce Koronawirus aktualności – Procedury bezpieczeństwa.

Z poważaniem

Małgorzata Szuba

Dyrektor Szkoły