E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 9/2022/ CUW Burmistrza Miasta Sandomierza 

z dnia 24 stycznia 2022r.

Rekrutacja do klasy sportowej 07.03.2022 - 31.03.20222 - zakładka ODDZIAŁY SPORTOWE

Rekrutacja do klasy dwujęzycznej 07.03.2022 - 07.04.2022 - zakładka ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE

 

ZASADY OGÓLNE REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH GMINA SANDOMIERZ JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

 

ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SANDOMIERZU 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SANDOMIERZU

POTWIERDZENIE WOLI

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA DO WYBRANEJ SZKOŁY

 

OŚWIADCZENIE RDZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW O ZATRUDNIENIU NA TERENIE MIASTA SANDOMIERZA

 

OSWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW O ZAMIESZKANIU W OBWODZIE SZKOŁY

 

KRYTERIA REKRUTACJI NA DRUGI ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 Informację dotyczace przyjęcia dziecka do oddziałów sportowych i dwujęzycznych znajdą Państwo w piktogramach (oddziału dwujęzyczne i oddziały sportowe na stronie głównej naszej szkoły)

Zapraszamy do Czwórki!

Back to top

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się:

dla klas VIII w czwartek 23.06.2022 o godz. 16:30 w budynku przy ul. Cieśli 2 

dla klas I-III w piątek 24.06.20222 o godz. 10:50 w budynku przy ul. Mickiewicza 39 

dla klas IV-VII w piątek 24. 06.2022 o godz.  11:15 w budynku przy ul. Cieśli 2