E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Warunki przeprowadzenia sprawdzianu 2020r.
predyspozycji językowych - online

 

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 

Zarządzenie Nr 7/2020/ CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 stycznia 2020r.

 

UCHWAŁA NR L/677/2017RADY MIASTA SANDOMIERZA Z DNIA 20 GRUDNIA 2017 R.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

ZASADY OGÓLNE REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH GMINA SANDOMIERZ JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

 

ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SANDOMIERZU


OŚWIADCZENIE DO ZGŁOSZENIA O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SANDOMIERZU

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (ZGŁOSZENIE)

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SANDOMIERZU

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (WNIOSEK)

 

POTWIERDZENIE WOLI

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych i dwujęzycznych

Zarządzenie Nr 20/2020/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz

Regulamin rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych

Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych

Potwierdzenie woli - oddziały dwujęzyczne

 

 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że roku bieżącym istnieje obok formy tradycyjnej również możliwość składania dokumentów rekrutacyjnych drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy EPUAP. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem: http://bip.cuw.sandomierz.eu Została tam m. in. zamieszczona instrukcja dotycząca sposobu wypełnienia dokumentów.


Zapraszamy do Czwórki!

Back to top