E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

 

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 

Zarządzenie Nr 7/2020/ CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 stycznia 2020r.

 

UCHWAŁA NR L/677/2017RADY MIASTA SANDOMIERZA Z DNIA 20 GRUDNIA 2017 R.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

ZASADY OGÓLNE REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH GMINA SANDOMIERZ JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

 

ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SANDOMIERZU


OŚWIADCZENIE DO ZGŁOSZENIA O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SANDOMIERZU

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (ZGŁOSZENIE)

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SANDOMIERZU

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (WNIOSEK)

 

POTWIERDZENIE WOLI

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych i dwujęzycznych

Zarządzenie Nr 20/2020/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz

Regulamin rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych

Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych

 

 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że roku bieżącym istnieje obok formy tradycyjnej również możliwość składania dokumentów rekrutacyjnych drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy EPUAP. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem: http://bip.cuw.sandomierz.eu Została tam m. in. zamieszczona instrukcja dotycząca sposobu wypełnienia dokumentów.


Zapraszamy do Czwórki!

Back to top

Szanowni Państwo,
informujemy, że do dnia 10 kwietnia 2020 roku sprawy związane ze Szkołą Podstawową nr 4 należy kierować na adres poczty elektronicznej (adresy e-mail znajdują się na stronie Szkoły w zakładce "kontakt"). Do Państwa dyspozycji pozostaje w sprawach pilnych również numer telefonu: 572326755. Pocztę tradycyjną oraz inne dokumenty należy pozostawić w skrzynce pocztowej umieszczonej przy wejściu głównym do budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 39 i Cieśli 2. Za utrudnienia przepraszamy!