E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 7/2020/ CUW Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 18 stycznia 2021r.

 

ZASADY OGÓLNE REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH GMINA SANDOMIERZ JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SANDOMIERZU WRAZ Z OŚWIADCZENIEM WRAZ Z OŚWIADCZENIEM

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SANDOMIERZU

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 (ZGŁOSZENIE)

 

POTWIERDZENIE WOLI

 

UCHWAŁA NR L/677/2017RADY MIASTA SANDOMIERZA Z DNIA 20 GRUDNIA 2017 R.

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych i dwujęzycznych

Zarządzenie Nr 20/2020/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz

Zarządzenie Nr 20/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18 stycznia 2021

Zasady ogólne rekrutacji

Terminy postepowania rekrutacyjnego do oddziału sportowego

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego

Zgłoszenie o przeniesienie dziecka do oddziału sportowego lub dwujęzycznego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego lub dwujęzycznego

Klauzula informacyjna

Oświadczenie

Potwierdzenie woli

 

 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że roku bieżącym istnieje obok formy tradycyjnej również możliwość składania dokumentów rekrutacyjnych drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy EPUAP. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem: http://bip.cuw.sandomierz.eu Została tam m. in. zamieszczona instrukcja dotycząca sposobu wypełnienia dokumentów.


Zapraszamy do Czwórki!

Back to top