E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Dr Małgorzata Barańska-Guz - psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia w nurcie CBT (IV rok), dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Dzień

  Godziny pracy            

Miejsce

Poniedziałek

11.00 - 13.00

ul. Cieśli, II. piętro

13.00 - 15.00

ul. Mickiewicza, II piętro

Wtorek

8.00 - 8.50

10.45 - 12.30

ul. Mickiewicza, II piętro

8.50 - 10.45

ul. Cieśli, II piętro

Środa

8.00 - 8.50

10.45 - 14.15

ul. Mickiewicza, II. piętro

8.50 - 10.45

ul. Mickiewicza, II piętro

Czwartek

10.00 - 12.30

ul. Cieśli, II. piętro

   

Piątek

9.40 - 13.15

ul. Mickiewicza, II piętro

8.00 - 9.40

ul. Cieśli, II. piętro

Praca psychologa związana jest z rozpoznawaniem sytuacji trudnych i udzielaniem pomocy psychologicznej, dostosowanej do potrzeb i możliwości ucznia. Do zadań psychologa należy:

  • wspieranie uczniów w sytuacjach kryzysowych; konfliktach rówieśniczych czy trudnościach związanych z okresem adolescencji;
  • pomoc w trudnościach przeżywanych w związku z sytuacją rodzinną;
  • uczenie radzenia sobie z emocjami; budowanie świadomości emocjonalnej uczniów;
  • wspieranie w procesie budowania poczucia własnej wartości i adekwatnej samooceny;
  • wspieranie w procesie dojrzewania emocjonalnego i społecznego;
  • wspieranie nauczycieli w rozwiazywaniu trudności szkolnych i wychowawczych;
  • pomoc rodzicom w budowaniu relacji z dzieckiem, wsparcie i psychoedukacja dostosowana do zgłaszanego problemu.

Jeśli chcesz porozmawiać o ważnych i mniej ważnych sprawach? - przyjdź!

Back to top

KOMUNIKAT

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SANDOMIERZU

Z DNIA 15.01.2021 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 okres czasowego ograniczenia pracy szkoły i tym samym okres nauczania na odległość klas IV-VIII ulega przedłużeniu do dnia 31 stycznia 2021 r. Od dnia 18 stycznia 2021 r. klasy I-III rozpoczynają naukę w systemie stacjonarnym, przy czym klasy I-II oraz oddział III a pozostaje w budynku przy ul Mickiewicza 39, natomiast oddziały III b, III c oraz III d do dnia 31 stycznia 2021 r. będą uczyły się w budynku szkoły przy ul. Cieśli 2.

Godziny pracy świetlicy przy ul. Mickiewicza 39 pozostają bez zmian.

Godziny pracy świetlicy przy ul. Cieśli 2:

- poniedziałek 7:00 – 9:00 oraz 12:30 – 16:30,

- wtorek 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- środa 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- czwartek 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- piątek 7:00 – 10:00 oraz 11:30 – 16:30.

Plan zajęć pozostaje bez zmian.

Do odwołania nie odbywają się zajęcia prowadzone przez stowarzyszenie Czwórka na Szóstkę.

Od dnia 18 stycznia 2021 r. obowiązują nowe Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu dotyczącej ochrony przed koronawirusem SARS – CoV – 2, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły (http://www.sp4sandomierz.pl) w zakładce Koronawirus aktualności – Procedury bezpieczeństwa.

Z poważaniem

Małgorzata Szuba

Dyrektor Szkoły