E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Dr Małgorzata Barańska-Guz - psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia w nurcie CBT (IV rok), dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Dzień

  Godziny pracy            

Miejsce

Poniedziałek

11.00 - 13.00

ul. Cieśli, II. piętro

13.00 - 15.00

ul. Mickiewicza, II piętro

Wtorek

8.00 - 8.50

10.45 - 12.30

ul. Mickiewicza, II piętro

8.50 - 10.45

ul. Cieśli, II piętro

Środa

8.00 - 8.50

10.45 - 14.15

ul. Mickiewicza, II. piętro

8.50 - 10.45

ul. Mickiewicza, II piętro

Czwartek

10.00 - 12.30

ul. Cieśli, II. piętro

   

Piątek

9.40 - 13.15

ul. Mickiewicza, II piętro

8.00 - 9.40

ul. Cieśli, II. piętro

Praca psychologa związana jest z rozpoznawaniem sytuacji trudnych i udzielaniem pomocy psychologicznej, dostosowanej do potrzeb i możliwości ucznia. Do zadań psychologa należy:

  • wspieranie uczniów w sytuacjach kryzysowych; konfliktach rówieśniczych czy trudnościach związanych z okresem adolescencji;
  • pomoc w trudnościach przeżywanych w związku z sytuacją rodzinną;
  • uczenie radzenia sobie z emocjami; budowanie świadomości emocjonalnej uczniów;
  • wspieranie w procesie budowania poczucia własnej wartości i adekwatnej samooceny;
  • wspieranie w procesie dojrzewania emocjonalnego i społecznego;
  • wspieranie nauczycieli w rozwiazywaniu trudności szkolnych i wychowawczych;
  • pomoc rodzicom w budowaniu relacji z dzieckiem, wsparcie i psychoedukacja dostosowana do zgłaszanego problemu.

Jeśli chcesz porozmawiać o ważnych i mniej ważnych sprawach? - przyjdź!

Back to top