E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Dyrektor: mgr Małgorzata Szuba

Absolwentka filologii germańskiej UMCS w Lublinie, Studiów Translatologicznych na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Wieloletni nauczyciel i wykładowca Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu oraz tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Dyrektor żłobka i przedszkola „Kraina Odkrywcy” w Rzeszowie w latach 2013 - 2016.

 

Zastępca Dyrektora: mgr Izabela Witkowska

Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu oraz Akademii Polonijnej w Częstochowie. Dyplomowany nauczyciel języka angielskiego z 17 letnim stażem pracy zawodowej. Lektor Szkoły Językowej „Babel” w latach 2000 – 2008. Autorka cyklu bajek publikowanych na łamach czasopisma Języki Obce w Szkole.

 

Z-ca dyrektora do spraw pedagogicznych: mgr Justyna Kowalska

Absolwentka pedagogiki specjalnej w Warszawie, Studium Interwencji Kryzysowej oraz Studium Terapii Psychologicznej Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

Wieloletni pedagog Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej w Sandomierzu, Interwent psychologiczny, wykładowca WSHP w Sandomierzu, pedagog szkolny ZPO Chobrzany i ZPPO Samborzec.

Back to top

Szanowni Państwo,

w związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dniem 26 października 2020 r. oddziały IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu przechodzą na nauczanie zdalne. Ograniczenie to będzie obowiązywało do dnia 8 listopada 2020 r.

Organizacja pracy szkoły w dniach 26.10.2020 r. – 8.11.2020 r.

Oddziały I – IIII:

- nauka odbywa się stacjonarnie w budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 39 zgodnie z dotychczasowym planem lekcji,

- wszystkie zajęcia dodatkowe, w tym zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia w ramach Stowarzyszenia „Czwórka na szóstkę” odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem,

- świetlica pracuje zgodnie z przyjętymi godzinami pracy - bez zmian pracuje również stołówka szkolna.

Oddziały IV-VIII:

- nauka odbywa się w systemie zdalnym, tj. w sposób synchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (lekcje online) oraz asynchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (przekazywanie treści),

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole ogranicza się godziny pracy świetlicy przy ul. Cieśli 2,

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole nie będą wydawane obiady przy ul. Cieśli 2,

- szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej zostały zawarte w Procedurach Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce: Koronawirus – aktualności,

- w zakładce: Koronawirus – aktualności znajduje się również plan lekcji, który obowiązuje w czasie nauczania zdalnego. Wszystkie zajęcia podświetlone na szaro odbywają się online i trwają 30 minut. Z zajęć nie podświetlonych na szaro będą przekazywane treści i zadania do realizacji.

Uwaga: w przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub braku możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania dyrektor ma obowiązek umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. O powyższych sytuacjach, bądź też braku odpowiedniego sprzętu należy informować wychowawcę oddziału.

Bardzo proszę o zapoznanie się z Procedurami Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe i zwrócenie uwagi zwłaszcza na załącznik nr 3 do Procedur pt. „Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych”.

W najbliższym czasie przekażemy Państwu informacje o terminach konsultacji specjalistów i nauczycieli.

Małgorzata Szuba