Dyrektor: mgr Małgorzata Szuba

Absolwentka filologii germańskiej UMCS w Lublinie, Studiów Translatologicznych na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Wieloletni nauczyciel i wykładowca Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu oraz tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Dyrektor żłobka i przedszkola „Kraina Odkrywcy” w Rzeszowie w latach 2013 - 2016.

 

Zastępca Dyrektora: mgr Izabela Witkowska

Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu oraz Akademii Polonijnej w Częstochowie. Dyplomowany nauczyciel języka angielskiego z 17 letnim stażem pracy zawodowej. Lektor Szkoły Językowej „Babel” w latach 2000 – 2008. Autorka cyklu bajek publikowanych na łamach czasopisma Języki Obce w Szkole.

 

Z-ca dyrektora do spraw oddziałów gimnazjalnych: mgr Lidia Gołębiowska

Magister filologii rosyjskiej.
Nauczyciel dyplomowany z 28 letnim stażem pracy zawodowej.
Od 1991 roku posiada kwalifikacje do nauczania języka polskiego, ukończyła Studium Przedmiotowo – Metodyczne i Studia Podyplomowe.

 

Z-ca dyrektora do spraw pedagogicznych: mgr Justyna Kowalska

Absolwentka pedagogiki specjalnej w Warszawie, Studium Interwencji Kryzysowej oraz Studium Terapii Psychologicznej Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

Wieloletni pedagog Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej w Sandomierzu, Interwent psychologiczny, wykładowca WSHP w Sandomierzu, pedagog szkolny ZPO Chobrzany i ZPPO Samborzec.