• Nabór do klasy pierwszej
  Nabór do klasy pierwszej

  W naszej szkole uczymy w dwóch budynkach z pełną infrastrukturą sportowo - rekreacyjną!
  Posiadamy:
  - salę do zajęć z Integracji Sensorycznej,
  - multimedialne pracownie,
  - bardzo dobrze wyposażone, wygodne świetlice.
  Uczymy w oddziałach dwujęzycznych,sportowych oraz oddziałach Montessori.
  Organizujemy Zielone i Białe Szkoły, wycieczki zagraniczne oraz Pikniki Rodzinne.

 • Łączymy tradycję z nowoczesnością
  Łączymy tradycję z nowoczesnością

  Prowadzimy oddziały z pedagogiką M. Montessori
  Realizujemy innowacje pedagogiczne, programy i projekty międzynarodowe
  Oferujemy liczne zajęcia pozalekcyjnych
  Działalność szkoły wspiera stowarzyszenie „Czwórka na szóstkę”

 • Realizujemy pasje sportowe
  Realizujemy pasje sportowe

  Prowadzimy oddziały sportowe od klasy VI
  Organizujemy naukę pływania od klasy pierwszej
  Jesteśmy szkołą OSPR oraz uczestniczymy w programie SOS
  Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo każdego ucznia!

 • Kompetencje kluczowe
  Kompetencje kluczowe

  Prowadzimy oddziały dwujęzyczne od kl. VII
  Współpracujemy z wolontariuszami z całego świata.
  Organizujemy dla dzieci, rodziców i opiekunów zajęcia otwarte,
  wydarzenia z cyklu Żywe lekcje historii
  Prowadzimy Akademię Malucha

E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

W dniach 13.01.2020-24.01.2020 w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu gościli wolontariusze z międzynarodowego programu AIESEC. Byli to: Bronte Le Quesne z Australii, Alexis Cobian Arrevillaga z Meksyku oraz Iris Li z Chin. Pomysł wypróbowania tego rodzaju kontaktu dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej z osobami z innych krajów wyszedł od zaprzyjaźnionych nauczycieli języka angielskiego z Collegium Gostomianum. I Liceum jest obok SP4 drugą szkołą w Sandomierzu prowadzącą oddziały dwujęzyczne. Nauczyciele obu szkół współpracują ze sobą i często wymiejąją się cennymi doświadczeniami, aby na bieżąco dbać o poziom kształcenia i dopasowywać metody pracy do potrzeb uczniów. I LO gościło już u siebie wolontariuszy z tego programu wielokrotnie. Wolontariusze z AIESEC realizowali w Szkole Podstawowej nr 4 specjalny program, w ramach którego przekazywali informacje kulturowe o swoich krajach, uczestniczyli w lekcjach języka angielskiego oraz w zajęciach dodatkowych z uczniami. Wizyta wolontariuszy w SP 4 trwała dwa tygodnie i objęła wszystkie oddziały, zarówno najmłodszych, jak i starszych uczniów, w szczególności klasy dwujęzyczne. Zajęcia odbywały się w formie zabaw, quizów, prezentacji multimedialnych, konwersacjii pracy w grupach. Podczas lekcji dzieci zadawały wiele pytań, porównywały Polskę, Australię, Meksyk i Chiny pod kątem życia rodzinnego, świąt, potraw, zwyczajów, szkoły. Pobyt wolontariuszy był świetną okazją do rozwijania umiejętności językowych, w szczególności mówienia. Uczniowie mieli wiele możliwości posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Zaproszeni goście uczestniczyli także w zajęciach dodatkowych takich jak lekcja gry w badmingtona, spędzali z uczniami czas na siłowni, na kręglach, na łyżwach, byli razem w kinie, na pizzy. Wolontariusze docenili także serdeczność i życzliwość rodzin naszych uczniów, które gościły ich u siebie w domach i fantastycznie zadbały o to by goście czuli się jak u siebie w domu. Wizyta wolontariuszy z programu AIESEC była niewątpliwie ciekawym doświadczeniem, które pozwoliło dzieciom na spojrzenie na świat z perspektywy innych kontynentów, ale także umożliwiło promowanie wizerunku Sandomierza jako miasta otwartego i przyjaznego turystom.

  

  

 

Back to top

Szanowni Państwo,

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dniem 9 listopada 2020 r. oddziały I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu będą się uczyły zdalnie. Ograniczenie to będzie obowiązywało do dnia 29 listopada 2020 r.

Organizacja pracy szkoły w dniach 9.11.2020 r. – 29.11.2020 r.

- świetlica pracuje zgodnie z przyjętymi godzinami pracy - bez zmian pracuje również stołówka szkolna.

Oddziały I-VIII:

- nauka odbywa się w systemie zdalnym, tj. w sposób synchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (lekcje online) oraz asynchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (przekazywanie treści),

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole ogranicza się godziny pracy świetlicy przy ul. Cieśli 2 i ul. Mickiewicza 39,

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole nie będą wydawane obiady przy ul. Cieśli 2 i ul. Mickiewicza 39,

- szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej zostały zawarte w Procedurach Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce: Koronawirus – aktualności,

- w zakładce: Koronawirus – aktualności znajduje się również plan lekcji, który obowiązuje w czasie nauczania zdalnego. Wszystkie zajęcia podświetlone na szaro odbywają się online i trwają 30 minut. Z zajęć nie podświetlonych na szaro będą przekazywane treści i zadania do realizacji. Zajęcia dodatkowe odbywają się na warunkach uzgodnionych z nauczycielem prowadzącym te zajęcia.

Uwaga: w przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub braku możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania dyrektor ma obowiązek umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. O powyższych sytuacjach, bądź też braku odpowiedniego sprzętu należy informować wychowawcę oddziału.

Bardzo proszę o zapoznanie się z Procedurami Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe i zwrócenie uwagi zwłaszcza na załącznik nr 3 do Procedur pt. „Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych”.

Sekretariaty szkoły pracują na dotychczasowych zasadach. Rekomenduje się załatwianie spraw drogą elektroniczną, telefoniczną lub z wykorzystaniem skrzynki pocztowej. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego należy ustalić termin spotkania z pracownikiem.                                                         

Małgorzata Szuba