E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

CZYNNA OD GODZINY 6.45-17.00

Kierownik świetlicy mgr Marzenna Kowalska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wychowawcy mgr Eliza Delegiewicz, mgr Iwona Myślińska, mgr Zbigniew Jurek, mgr Magdalena Winiarczyk, mgr Marzanna Forc, mgr Wiesława Loch, mgr Urszula Kozakiewicz, mgr Iwona Mazur, mgr Ewa Ordowska, mgr Joanna Sieroń, mgr Maria Gach, mgr Teresa Jońca, mgr Barbara Wieczorek, mgr Ewa Ura.

Godziny pracy świetlicy:
Klasy I-III –UL. Mickiewicza
Pn: 6.45-17.00
Wt: 6.45-17.00
Śr: 6.45-17.00
Czw: 6.45-17.00
Pt: 6.45-17.00
 
Klasy IV-VIII- ul. Cieśli
Pn: 7.00- 9.00, 11.30-15.30
Wt: 7.00- 9.00, 11.30- 15.30
Śr: 7.00-9.00, 11.30- 15.30
Czw: 7.00- 9.00, 11.30- 15.30
Pt: 7.00-10.00, 11.30- 15.30

Kontakt pod numerem telefonu: 572326755

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 Celem ogólny świetlicy szkolnej jest:

Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.

Cele szczegółowe:

Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych szkoły.
Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, w domu i środowisku lokalnym)
Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
Rozbudzanie i rozwój zainteresowań i zdolności oraz dociekliwości poznawczej.
Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów.
Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych.

Zadania świetlicy:

Zapewnienie wychowankom opieki w godzinach ustalonych w porozumieniu z rodzicami.
Wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem.
Niesienie pomocy w uzupełnianiu braków wychowania rodzinnego i środowiskowego.
Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji , która przysparza dzieciom istotnych trudności.
Organizowanie korzystania z wyżywienia – obiady szkolne.
Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu).
Organizowanie nauki i właściwej pomocy, tak aby całość zadań domowych wychowankowie objęci pomocą wykonywali na miejscu.
Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).
Organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych dających możliwość szerszego udziału wychowanków w życiu szkoły oraz prezentacji na forum szkoły.
Stała systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
Udział świetlicy w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego
Organizowanie samorządności świetlicowej i współodpowiedzialności za dobro wspólne.

Back to top