E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Zajęcia świetlicowe dla 10 latków

Zajęcia świetlicowe dla klas 4 i 5

SuperKid.pl - Zapewnij dzieciom dobry start

I Masz Pamięć

Zagraj sam

Super Koderzy

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu - Facebook wpisać #bibliotekaczytadzieciom

 https://wordwall.net/play/1303/616/427 - wyrażenia algebraiczne i równania

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju i koniecznością nauczania zdalnego, chcemy przedstawić kilka możliwości dostępu on-line do ćwiczeń i gier, które pozwolą w sposób przyjemny utrwalić wiadomości.

Wychowawcy świetlicy szkolnej zachęcają wszystkie dzieci do wykonywania ciekawych prac plastycznych. Po powrocie do szkoły, zorganizujemy wielką wystawę prac.          Wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu

www.ortografka.pl

www.PisuPisu.pl

Bajki oraz programy telewizyjne , które poszerzają wiedzę dziecka oraz uczą określonych zachowań:

- Puffin rock

-Tosia i Tymek

-Ekipa Chrumasa

- Bing                  

-Nela mała reporterka

- Jej wysokość Zosia

-Było sobie życie

- TVP ABC

- CzasDzieci.pl – ciekawe rebusy oraz quizy z różnych dziedzin

Back to top

KOMUNIKAT

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SANDOMIERZU

Z DNIA 15.01.2021 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 okres czasowego ograniczenia pracy szkoły i tym samym okres nauczania na odległość klas IV-VIII ulega przedłużeniu do dnia 31 stycznia 2021 r. Od dnia 18 stycznia 2021 r. klasy I-III rozpoczynają naukę w systemie stacjonarnym, przy czym klasy I-II oraz oddział III a pozostaje w budynku przy ul Mickiewicza 39, natomiast oddziały III b, III c oraz III d do dnia 31 stycznia 2021 r. będą uczyły się w budynku szkoły przy ul. Cieśli 2.

Godziny pracy świetlicy przy ul. Mickiewicza 39 pozostają bez zmian.

Godziny pracy świetlicy przy ul. Cieśli 2:

- poniedziałek 7:00 – 9:00 oraz 12:30 – 16:30,

- wtorek 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- środa 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- czwartek 7:00 – 11:00 oraz 12:30 – 16:30,

- piątek 7:00 – 10:00 oraz 11:30 – 16:30.

Plan zajęć pozostaje bez zmian.

Do odwołania nie odbywają się zajęcia prowadzone przez stowarzyszenie Czwórka na Szóstkę.

Od dnia 18 stycznia 2021 r. obowiązują nowe Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu dotyczącej ochrony przed koronawirusem SARS – CoV – 2, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły (http://www.sp4sandomierz.pl) w zakładce Koronawirus aktualności – Procedury bezpieczeństwa.

Z poważaniem

Małgorzata Szuba

Dyrektor Szkoły