E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Cele :
- przygotowanie uczniów do świadomego odbioru kultury,
- rozwijanie ogólnych zdolności poznawczych,
- wdrażanie umiejętności wypowiadania się o widowisku teatralnym, wystawie ...
- budzenie zainteresowań dorobkiem kulturowym narodu,
- rozwijanie potrzeb kulturalnych,
- przygotowanie do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym klasy, szkoły, środowiska,
- integracja zespołu klasowego,

Zadania :
- kontynuacja współpracy z teatrami :
* wspólne oglądanie różnorodnych spektakli
* udział w warsztatach teatralnych
- kontynuacja współpracy z BWA w Sandomierzu,
- wspólne zwiedzanie wystaw : malarskich, fotograficznych, plenerowych,
- wizyty w muzeach,
- wycieczki edukacyjne,
- wyjścia do kina,
- przygotowywanie imprez okolicznościowych.

Małgorzata Górecka

 

 

 

Back to top

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się:

dla klas VIII w czwartek 23.06.2022 o godz. 16:30 w budynku przy ul. Cieśli 2 

dla klas I-III w piątek 24.06.20222 o godz. 10:50 w budynku przy ul. Mickiewicza 39 

dla klas IV-VII w piątek 24. 06.2022 o godz.  11:15 w budynku przy ul. Cieśli 2