E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Cele :
- przygotowanie uczniów do świadomego odbioru kultury,
- rozwijanie ogólnych zdolności poznawczych,
- wdrażanie umiejętności wypowiadania się o widowisku teatralnym, wystawie ...
- budzenie zainteresowań dorobkiem kulturowym narodu,
- rozwijanie potrzeb kulturalnych,
- przygotowanie do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym klasy, szkoły, środowiska,
- integracja zespołu klasowego,

Zadania :
- kontynuacja współpracy z teatrami :
* wspólne oglądanie różnorodnych spektakli
* udział w warsztatach teatralnych
- kontynuacja współpracy z BWA w Sandomierzu,
- wspólne zwiedzanie wystaw : malarskich, fotograficznych, plenerowych,
- wizyty w muzeach,
- wycieczki edukacyjne,
- wyjścia do kina,
- przygotowywanie imprez okolicznościowych.

Małgorzata Górecka

 

 

 

Back to top