• Nabór do klasy pierwszej
  Nabór do klasy pierwszej

  W naszej szkole uczymy w dwóch budynkach z pełną infrastrukturą sportowo - rekreacyjną!
  Posiadamy:
  - salę do zajęć z Integracji Sensorycznej,
  - multimedialne pracownie,
  - bardzo dobrze wyposażone, wygodne świetlice.
  Uczymy w oddziałach dwujęzycznych,sportowych oraz oddziałach Montessori.
  Organizujemy Zielone i Białe Szkoły, wycieczki zagraniczne oraz Pikniki Rodzinne.

 • Łączymy tradycję z nowoczesnością
  Łączymy tradycję z nowoczesnością

  Prowadzimy oddziały z pedagogiką M. Montessori
  Realizujemy innowacje pedagogiczne, programy i projekty międzynarodowe
  Oferujemy liczne zajęcia pozalekcyjnych
  Działalność szkoły wspiera stowarzyszenie „Czwórka na szóstkę”

 • Realizujemy pasje sportowe
  Realizujemy pasje sportowe

  Prowadzimy oddziały sportowe od klasy VI
  Organizujemy naukę pływania od klasy pierwszej
  Jesteśmy szkołą OSPR oraz uczestniczymy w programie SOS
  Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo każdego ucznia!

 • Kompetencje kluczowe
  Kompetencje kluczowe

  Prowadzimy oddziały dwujęzyczne od kl. VII
  Współpracujemy z wolontariuszami z całego świata.
  Organizujemy dla dzieci, rodziców i opiekunów zajęcia otwarte,
  wydarzenia z cyklu Żywe lekcje historii
  Prowadzimy Akademię Malucha

E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej

            Dnia 21 lutego 13 ŚDH Sandomierscy Skauci około godziny 16 :30 w pełnej gotowości oczekiwali na rozpoczęcie nowej przygody. Tym razem spotkaliśmy się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach.

            Data spotkania nie była przypadkowa, ponieważ 22 lutego wszyscy skauci na całym świecie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej, czyli święto przyjaźni i braterstwa. Zaczęliśmy od zabaw integracyjnych, w których podzieliliśmy się na grupy razem z innymi drużynami Hufca ZHP Sandomierz im. Ziemi Sandomierskiej. Wspólnym, zabawom towarzyszyły wybuchy szczerego śmiechu oraz moc pozytywnej energii. Nie obyło się również bez pracy nad sobą i poszerzania swojej wiedzy harcerskiej. Uczestniczy wzięli udział w quizie harcerskim.

            Gdy wszyscy myśleli, że to koniec niespodzianek, o godzinie 23:00 ruszyliśmy na nocny alarm. Po dotarciu na miejsce, na wzgórze kościelne w Dwikozach, zauważyliśmy stos ogniskowy oraz 10 pochodni. Po rozpaleniu ognia wybrani harcerze, którzy przeszli pozytywnie próbę harcerza złożyli Przyrzeczenie Harcerskie i otrzymali Krzyż Harcerski. W naszej drużynie były to: dh Małgorzata Pruś, dh Aleksandra Stępień, dh Hanna Rydel. O północy odbyła się uroczysta msza święta, podczas której modliliśmy się za wszystkich skautów na świecie. Zmęczeni ale szczęśliwi wróciliśmy na krótki, lecz intensywny wypoczynek. Z samego rana, zaraz po śniadaniu, wybraliśmy się na grę terenową podczas 8 kilometrowego marszu rozwiązywaliśmy zadania i poszerzaliśmy naszą wiedzę. Z piosenką na ustach wróciliśmy do bazy, gdzie posililiśmy się pyszną GROCHÓWĄ.

            Zadowoleni i weseli, choć lekko zmęczeni, wróciliśmy do swoich domów i już myślimy o kolejnych przygodach.

CZUWAJ!

pwd. Andrzej Pałka

  

  

Back to top

Szanowni Państwo,

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dniem 9 listopada 2020 r. oddziały I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu będą się uczyły zdalnie. Ograniczenie to będzie obowiązywało do dnia 29 listopada 2020 r.

Organizacja pracy szkoły w dniach 9.11.2020 r. – 29.11.2020 r.

- świetlica pracuje zgodnie z przyjętymi godzinami pracy - bez zmian pracuje również stołówka szkolna.

Oddziały I-VIII:

- nauka odbywa się w systemie zdalnym, tj. w sposób synchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (lekcje online) oraz asynchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (przekazywanie treści),

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole ogranicza się godziny pracy świetlicy przy ul. Cieśli 2 i ul. Mickiewicza 39,

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole nie będą wydawane obiady przy ul. Cieśli 2 i ul. Mickiewicza 39,

- szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej zostały zawarte w Procedurach Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce: Koronawirus – aktualności,

- w zakładce: Koronawirus – aktualności znajduje się również plan lekcji, który obowiązuje w czasie nauczania zdalnego. Wszystkie zajęcia podświetlone na szaro odbywają się online i trwają 30 minut. Z zajęć nie podświetlonych na szaro będą przekazywane treści i zadania do realizacji. Zajęcia dodatkowe odbywają się na warunkach uzgodnionych z nauczycielem prowadzącym te zajęcia.

Uwaga: w przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub braku możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania dyrektor ma obowiązek umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. O powyższych sytuacjach, bądź też braku odpowiedniego sprzętu należy informować wychowawcę oddziału.

Bardzo proszę o zapoznanie się z Procedurami Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe i zwrócenie uwagi zwłaszcza na załącznik nr 3 do Procedur pt. „Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych”.

Sekretariaty szkoły pracują na dotychczasowych zasadach. Rekomenduje się załatwianie spraw drogą elektroniczną, telefoniczną lub z wykorzystaniem skrzynki pocztowej. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego należy ustalić termin spotkania z pracownikiem.                                                         

Małgorzata Szuba