E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody


W naszej szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Za WSDZ odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele i osoby wspomagające działania doradcze. Wspólne planowanie działań systemowych przez specjalistów i nauczycieli pozwoli przygotować uczniów do trafnego wyboru dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej.
Celem orientacji zawodowej w klasach I – III szkoły podstawowej jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań.

Celem doradztwa zawodowego w klasach IV – VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII – VIII i klasach gimnazjalnych, szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania, przy wsparciu doradczym, decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

Stałe zajęcia dla klas VII - poniedziałek godz. 7 10.
Stałe zajęcia dla klas VIII - środa godz. 7 10.
Ważne i ciekawe strony dotyczące doradztwa zawodowego:
http://www.ore.edu.pl/dla-rodzicow-2

http://www.szkolnictwo.pl

http://wybieramzawod.pl

http://www.men.gov.pl/

http://e-zamek.pl

www.koweziu.edu.pl

www.indywidualni.pl

Szkolny koordynator

Iwona Myślińska

Back to top