E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Gorączka złota i srebra

Grupa wolontariuszy z naszej szkoły w ramach akcji Polskiego Czerwonego Krzyża „Gorączka złota i srebra” zorganizowała zbiórkę groszy.Zebrane fundusze będą przeznaczone na artykuły szkolne dla dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej w formie „wyprawki dla żaka”. Uczniowie całej szkoły włączyli się w tę akcję, przekazując drobne monety na cele charytatywne.
„Każda radość, którą niesiemy innym, zawsze do nas powróci.”
I. Kozłowska
M. Stylska

  

Back to top