Wielkanocna kwesta w sklepach „Biedronka” i „Kabanos”


W dniach 5-6 kwietnia 2019 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zbiórce żywności w sklepach zorganizowanej pod patronatem PCK w Sandomierzu. Zebrane produkty spożywcze zostały przekazane osobom potrzebującym.
Serdecznie dziękujemy wszystkim klientom sklepów, którzy włączyli się do zbiórki, uczniom – wolontariuszom za sprawne przeprowadzenie akcji oraz nauczycielom, którzy sprawowali opiekę nad uczniami.
I. Kozłowska
M. Stylska
E. Trębacz