Uczniowie posłami – sukces uczniów

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza

 

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny realizowany przez Kancelarię Sejmu we współpracy z MEN i IPN. Jego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej oraz upowszechnianie wiedzy wśród młodzieży na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej.
Na podstawie zrealizowanych projektów wyłonionych zostaje 460 najlepszych uczniów, którzy stają się później posłami Sejmu Dzieci i Młodzieży.
W tym roku po raz kolejny 4 zespoły z naszej szkoły uzyskały tytuł posła i wzięły udział w obradach sejmowych.
Uczestnicy projektu musieli wykonać zadania, które bezpośrednio wynikają z tematu sesji SDiM. Relacje ze zrealizowanych projektów, które znajdują się na platformie SDiM są oceniane i stanowią podstawę do rekrutacji posłów.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem:

„Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej„

Na 9 zespołów, które zdobyły mandat posła z województwa świętokrzyskiego 4 zespoły to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4

1 zespół: K. Rusak i B. Stylski
2 zespół: J. Sobczyk i A. Drypa
3 zespół: J. Kruk i S. Stachurski
4 zespół: G. Bednarczyk i K. Pietrasz
Zespoły pracowały pod opieką nauczycieli historii mgr Henryki Kwiatkowskiej i mgr Teresy Samołyk.
Nasi uczniowie - zgodnie z oceną Komisji - wykazali się olbrzymim zaangażowaniem, konsekwencją oraz logiczną koncepcją projektu. W przemyślny sposób dobierali sobie sojuszników. Docierali do posłów, senatorów, członków rodziny wybranego bohatera. Uzyskali pomoc ze strony władz lokalnych, tj. Burmistrza Sandomierza Marka Bronkowskiego oraz Zastępcy Burmistrza Katarzyny Zioło. Wiele czasu poświęcili na zdobycie wiadomości o życiu wybranego bohatera. Zrobili wiele by nagłośnić swoją inicjatywę.
Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali mandat poselski.

 

Więcej zdjęć na naszym koncie Facebook!