• Nabór do klasy pierwszej
  Nabór do klasy pierwszej

  W naszej szkole uczymy w dwóch budynkach z pełną infrastrukturą sportowo - rekreacyjną!
  Posiadamy:
  - salę do zajęć z Integracji Sensorycznej,
  - multimedialne pracownie,
  - bardzo dobrze wyposażone, wygodne świetlice.
  Uczymy w oddziałach dwujęzycznych,sportowych oraz oddziałach Montessori.
  Organizujemy Zielone i Białe Szkoły, wycieczki zagraniczne oraz Pikniki Rodzinne.

 • Łączymy tradycję z nowoczesnością
  Łączymy tradycję z nowoczesnością

  Prowadzimy oddziały z pedagogiką M. Montessori
  Realizujemy innowacje pedagogiczne, programy i projekty międzynarodowe
  Oferujemy liczne zajęcia pozalekcyjnych
  Działalność szkoły wspiera stowarzyszenie „Czwórka na szóstkę”

 • Realizujemy pasje sportowe
  Realizujemy pasje sportowe

  Prowadzimy oddziały sportowe od klasy VI
  Organizujemy naukę pływania od klasy pierwszej
  Jesteśmy szkołą OSPR oraz uczestniczymy w programie SOS
  Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo każdego ucznia!

 • Kompetencje kluczowe
  Kompetencje kluczowe

  Prowadzimy oddziały dwujęzyczne od kl. VII
  Współpracujemy z wolontariuszami z całego świata.
  Organizujemy dla dzieci, rodziców i opiekunów zajęcia otwarte,
  wydarzenia z cyklu Żywe lekcje historii
  Prowadzimy Akademię Malucha

E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Zajęcia językowe

        Uzupełniając ofertę szkoły w zakresie edukacji językowej organizujemy dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego oraz języka rosyjskiego. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi z wykorzystaniem multimediów – tablicy interaktywnej, tabletów i robotów oraz narzędzi TIK. Dzieci poznają język poprzez interakcję, zabawę z elementami dramy, symulację realnych sytuacji z życia codziennego. Biorą również udział w programach i projektach.

        zajjezyk   zajjezyk1   zajjezyk2

Akrobatyka

        W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy zajęcia z akrobatyki sportowej z trenerem Panem dr Grzegorzem Bielcem – Wicemistrzem Świata i Mistrzem Europy w akrobatyce sportowej, prezesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie. Zajęcia odbywają się w pięciu grupach zróżnicowanych pod względem zaawansowania. Grupa najbardziej zaawansowana ćwiczy trzy razy w tygodniu, w tym jeden raz pod okiem choreografa przygotowującego uczniów do udziału w zawodach z gimnastyki sportowej. Nasi uczniowie mają już pierwsze występy w zawodach o randze międzynarodowej.

akrobatyka   akrobatyka2   akrobatyka4      

Zajęcia Genius Logicus

        Zajęcia naukowe z dziedziny matematyki, informatyki i fizyki dla najmłodszych dzieci, realizowane według autorskiego programu nauczycieli. Bazując na doświadczeniach i eksperymencie dzieci zgłębiają tajniki otaczającego nas świata, w którym rządzą prawa fizyki, a w wszystko zbudowane jest z atomów. Na zajęciach zaciera się granica pomiędzy nauką i zabawą, rodzi się ciekawość i chęć przeżycia wielkiej przygody podczas odkrywania tajemnic i niespodzianek, jakie kryje w sobie otaczająca nas przyroda.        

    genius2   genius3  

Zajęcia z pływania                               

        W ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem pływać” dzieci z klasy I uczestniczą w zajęciach z pływania na pobliskiej krytej pływalni MOSiR. Zajęcia pływackie odbywają się w trzech grupach po 15 osób każda. W związku z dużym zainteresowaniem projekt będzie kontynuowany w przyszłości i obejmie dodatkowo klasy II.

 

 

Back to top

Szanowni Państwo,

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dniem 9 listopada 2020 r. oddziały I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu będą się uczyły zdalnie. Ograniczenie to będzie obowiązywało do dnia 29 listopada 2020 r.

Organizacja pracy szkoły w dniach 9.11.2020 r. – 29.11.2020 r.

- świetlica pracuje zgodnie z przyjętymi godzinami pracy - bez zmian pracuje również stołówka szkolna.

Oddziały I-VIII:

- nauka odbywa się w systemie zdalnym, tj. w sposób synchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (lekcje online) oraz asynchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (przekazywanie treści),

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole ogranicza się godziny pracy świetlicy przy ul. Cieśli 2 i ul. Mickiewicza 39,

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole nie będą wydawane obiady przy ul. Cieśli 2 i ul. Mickiewicza 39,

- szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej zostały zawarte w Procedurach Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce: Koronawirus – aktualności,

- w zakładce: Koronawirus – aktualności znajduje się również plan lekcji, który obowiązuje w czasie nauczania zdalnego. Wszystkie zajęcia podświetlone na szaro odbywają się online i trwają 30 minut. Z zajęć nie podświetlonych na szaro będą przekazywane treści i zadania do realizacji. Zajęcia dodatkowe odbywają się na warunkach uzgodnionych z nauczycielem prowadzącym te zajęcia.

Uwaga: w przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub braku możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania dyrektor ma obowiązek umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. O powyższych sytuacjach, bądź też braku odpowiedniego sprzętu należy informować wychowawcę oddziału.

Bardzo proszę o zapoznanie się z Procedurami Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe i zwrócenie uwagi zwłaszcza na załącznik nr 3 do Procedur pt. „Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych”.

Sekretariaty szkoły pracują na dotychczasowych zasadach. Rekomenduje się załatwianie spraw drogą elektroniczną, telefoniczną lub z wykorzystaniem skrzynki pocztowej. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego należy ustalić termin spotkania z pracownikiem.                                                         

Małgorzata Szuba