E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

pW naszej szkole prowadzony jest projekt powszechnej nauki pływania – „Już pływam”. Program jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów klas I – III. Zajęcia są finansowane w głównej mierze ze środków Ministerstwa Sportu oraz środków Gminy Sandomierz. Nauka pływania odbywa się z częstotliwością dwa razy w tygodniu z zapewnioną opieką instruktorską i opieką wychowawczą w trakcie odprowadzania dzieci ze szkoły na pływalnię.

W chwili obecnej w zajęciach bierze udział 45 uczniów klas pierwszych. Od września 2020 roku kontynuujemy naukę pływania dla w/w grup oraz rozpoczynamy naukę pływania dla kolejnych chętnych 60 uczniów. Łącznie będziemy szkolić 105 uczniów.

Od wielu lat nasza szkoła zajmuje czołowe miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w Pływaniu.

Back to top

KOMUNIKAT nr 6

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu

z dnia 22.05.2020 r.

Informuję, że z dniem 25.05.2020 r. w związku z realizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych i konsultacji wznawiamy pracę sekretariatu przy ul. Cieśli 2.

Na terenie Szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa zawarte w Procedurach zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu dotyczącej ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2, które znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce: Praca szkoły po 18.05.2020. Osoby, które będą wchodziły na teren szkoły prosimy o bezwzględne przestrzeganie w/w procedur.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 r. okres nauczania na odległość zostaje przedłużony do dnia 07 czerwca 2020 r.