E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

- kl. VIIc Fashion Show – scenka z programu Top Model:

https://www.magisto.com/int/album/video/OiV6XFACBUR6fTIEDmEwCX1_?l=vsm&o=a&c=o

- projekt w klasie dwujęzycznej “Moja mała ojczyzna – my beautiful Sandomierz”

https://www.magisto.com/int/album/video/IH4yVl1AQQA4OToGDmEwCXh6?l=vsm&o=a&c=o

Back to top

KOMUNIKAT nr 6

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu

z dnia 22.05.2020 r.

Informuję, że z dniem 25.05.2020 r. w związku z realizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych i konsultacji wznawiamy pracę sekretariatu przy ul. Cieśli 2.

Na terenie Szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa zawarte w Procedurach zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu dotyczącej ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2, które znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce: Praca szkoły po 18.05.2020. Osoby, które będą wchodziły na teren szkoły prosimy o bezwzględne przestrzeganie w/w procedur.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 r. okres nauczania na odległość zostaje przedłużony do dnia 07 czerwca 2020 r.