E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

W związku z Międzynarodowym dniem osób z niepełnosprawnością oraz Europejskim tygodniem Autyzmu, oddział Montessori odwiedził pracownię Integracji Sensorycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2. Pani I. Mazur w przystępny sposób zapoznała dzieci z pomocami do ćwiczeń integracji sensorycznej, które pomagają prawidłowo odbierać oraz interpretować bodźce zmysłowe, dzięki którym wiemy jak reagować adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Dzieciom bardzo podobały się te zajęcia oraz pomoce, na których miały okazję poćwiczyć. Jest wiele chętnych osób aby uczęszczać na takie zajęcia.

SIn   SIn1   SIn2

SIn3   SIn4   SIn5

SIn6   SIn7   Sin8

 
 
 W zeszłym tygodniu oddział Montessori odwiedził Osadę Marianów. Dzieci miały okazję spacerować po lesie, rozpoznawać poszczególne gatunki drzew iglastych i liściastych a w leśnej ściółce wyszukiwali dary lasu w postaci grzybów poznając budowę grzyba i ich podział na jadalne i trujące.
W namiocie TIPI  dzieci przeżyły indiańską przygodę. Następnie, uczestniczyły w zabawach z przeciągania liny, zjazdu na tyrolce, przejażdżki na gokartach i skoki na trampolinie. Zwieńczeniem wycieczki było pieczenie aromatycznych ziemniaków i kiełbasek.
Uczniowie spędzili w Osadzie kilka godzin, ale było tak wiele atrakcji, że czas upłynął niezwykle szybko, ponieważ pozostał niedosyt, planujemy już kolejną wycieczkę do lasu wiosną, gdzie będziemy wyszukiwać ziół.
 
osada   osada1   osada2
 
osada3   osada4   osada5
 

 Oddział Montessori odwiedził Fabrykę Bombek i ozdób świątecznych w Staszowie. Na początku dzieci zwiedziły fabrykę, mogły zobaczyć jak wygląda cały proces powstawania ozdób choinkowych. Na koniec każde dziecko według własnego pomysłu przyozdobiło swoją bombkę, którą zabrały do domu.
 
bombki   bombki1   bombki2
 

 
 Nasza pracownia Montessori

montessori12   montessori 2   montessori 3

montessori 4   montessori 5   montessori 6


Cykl Wielkich Lekcji Historii

Pierwsza Wielka Lekcja poświęcona jest tematowi powstania wszechświata i rozwoju znanych człowiekowi galaktyk. Poznaliśmy historię „Bezrękiego Boga”, a podczas wykonywanej prezentacji staraliśmy się zrozumieć Teorię Wielkiego Wybuchu. Badaliśmy także właściwości ciał stałych, cieczy i gazów, aby zrozumieć, w jaki sposób kontynenty i oceany po raz pierwszy się ze sobą spotkały. Obserwowaliśmy erupcje wulkanu, która zrobiła prawdziwą furorę. W kolejnych dniach kontynuując tę tematykę zgłębialiśmy wiedzę na temat poszczególnych planet, mgławic, faz księżyca, badań kosmosu, czy budowę Ziemi. Pomagały nam w tym książki, gdzie dzieci samodzielnie poszukiwały interesujące je informacje czy fotografie. Tematy, które wynikały z tej lekcji opierały się na zagadnieniach z astronomii, meteorologii, fizyki, chemii, geografii i geologii. Na plastyce, każde dziecko samodzielnie wykonało swoją „Drogę Mleczną”, a wiersz pt: „Planety”, pomógł nam w łatwy sposób zapamiętać kolejność planet w Układzie Słonecznym. Dla poznania i utrwalenia wielu informacji służyły nam karty trójdzielne i nomenklaturowe.

Lekcja pierwsza

lek historii1.1   lek historii1.2   lek historii1.3

Lekcja druga

lek historii2.1   lek historii2.4   lek historii2.5 


 

 

 

Ekologiczny pokaz

Lekcja o Egipcie z Bystrzakiem

Cykl Wielkich Lekcji Historii 2

Back to top

Szanowni Państwo,

informujemy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w poniedziałek i wtorek w godzinach 7:30 – 15:30 w budynku szkoły przy ul. Cieśli 2.

Jednocześnie informuję, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19 pozostałe sprawy będą załatwiane po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerami podanymi na stronie internetowej szkoły z zachowaniem reżimów sanitarnych. W sprawach nie wymagających bezpośredniego kontaktu z sekretariatem lub dyrekcją szkoły dokumenty należy zostawić na portierni lub w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu.

Z poważaniem

Dyrekcja szkoły