E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Szkoła z Klasą 2.0

Program Szkoła z Klasą realizowany jest nieprzerwanie od 2002 roku, nasz szkoła bierze w nim udział po raz drugi. Jego koncepcja oparta jest na metodzie design thinking (DT), zaczerpniętej z biznesu i przeniesionej na grunt edukacji. DT pomaga budować innowacyjne rozwiązania w oparciu o oczekiwania i faktyczne potrzeby. Działania w programie podzielone są na cztery etapy. Nasza szkoła pomyślnie zaliczyła etap pierwszy. Szkolnym koordynatorem prac w programie została p.Ewa Ura, a powołany przez nią zespół,  w oparciu o analizę zasobów szkoły wybrał obszar. W obecnym roku szkolnym, kontynuować będziemy prace w obszarze - RELACJE. Aktualnie pracujemy nad drugim etapem i przeprowadzamy zaplanowaną diagnozę potrzeb społeczności szkolnej.

https://szkolazklasa20.pl/

 

Drugi etap programu

Właśnie zakończyliśmy drugi etap programu. Diagnozowaliśmy, uczniów, rodziców i nauczycieli. Na podstawie wyników naszych badań opracowany został cel dla szkoły : Zadbamy o otwartość naszych uczniów na różnice między nimi, w szkole i poza nią, aby mogli funkcjonować zgodnie i bezpiecznie we wspólnej przestrzeni.

Back to top

KOMUNIKAT nr 6

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu

z dnia 22.05.2020 r.

Informuję, że z dniem 25.05.2020 r. w związku z realizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych i konsultacji wznawiamy pracę sekretariatu przy ul. Cieśli 2.

Na terenie Szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa zawarte w Procedurach zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu dotyczącej ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2, które znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce: Praca szkoły po 18.05.2020. Osoby, które będą wchodziły na teren szkoły prosimy o bezwzględne przestrzeganie w/w procedur.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 r. okres nauczania na odległość zostaje przedłużony do dnia 07 czerwca 2020 r.