E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

pW naszej szkole prowadzony jest projekt powszechnej nauki pływania – „Już pływam”. Program jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów klas I – III. Zajęcia są finansowane w głównej mierze ze środków Ministerstwa Sportu oraz środków Gminy Sandomierz. Nauka pływania odbywa się z częstotliwością dwa razy w tygodniu z zapewnioną opieką instruktorską i opieką wychowawczą w trakcie odprowadzania dzieci ze szkoły na pływalnię.

W chwili obecnej w zajęciach bierze udział 45 uczniów klas pierwszych. Od września 2020 roku kontynuujemy naukę pływania dla w/w grup oraz rozpoczynamy naukę pływania dla kolejnych chętnych 60 uczniów. Łącznie będziemy szkolić 105 uczniów.

Od wielu lat nasza szkoła zajmuje czołowe miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w Pływaniu.

Back to top