Program „ Mały Mistrz” realizowany jest w naszej szkole trzeci rok w kasie 3a. Zajęcia realizowane są zgodnie z założeniami, które mają na celu zdobywanie nowych umiejętności ruchowych uczniów oraz podnoszenie sprawności fizycznej, kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw dotyczących zdrowego stylu życia. Zajęcia w klasie 3a prowadzą: wychowawca B.Dybis i nauczyciel wychowania fizycznego I.Mazur.