Wolontariat w Szkole Podstawowej nr 4


"Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje. Ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela." [Jan Paweł II]


Cele wolontariatu
• Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
• Dzielenie się z innymi naszym czasem wolnym
• Niesienie bezinteresownej pomocy
• Rozwój osobisty
• Zdobywanie nowych doświadczeń
• Dzielenie się swoją wiedzą oraz umiejętnościami
• Integracja z osobami potrzebującymi pomocy, w szczególności niepełnosprawnymi, dziećmi, starszymi
• Kształtowanie postawy opartej na empatii, życzliwości, serdeczności, tolerancji i szacunku do człowieka
• Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby i cierpienie innych


Wolontariat w naszej szkole obejmuje różne formy pomocy innym:
• Comiesięczne wyjścia do Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu
• Koło religijne w przedszkolu „Smerf”
• PCK
• Mikołaj dla polskich dzieci na Litwie”
• „Festyn Św. Patryka”
• „Zbieranie nakrętek”
• Góra grosza
• Zbiórka pieniędzy dla podopiecznych Domu Dziecka w Stalowej Woli
• Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
• Jałmużna Wielkopostna
• Zbiórka pieniędzy na operację uczennicy klasy VI c
• Zbiórka pieniędzy na fundację Kocia Wyspa ze Stalowej Woli
• Zbiórka darów na rzecz Schroniska dla zwierząt w Sandomierzu
• Zbiórka pieniędzy dla Senegalu
• Rodzina – rodzinie. Syria
• Szlachetna paczka
• Zbieranie środków finansowych dla zaadoptowanego przez naszą szkołę rysia Romeo z zamojskiego Ogrodu Zoologicznego
• Opieka i prowadzenie w klasach: Ia, Vc i VIIIc Szóstkowego Klubu Przyjaciół Zwierząt
• Organizowanie spotkań naszych uczniów z pracownikami i wolontariuszami schronisk i przytulisk


Za wolontariat odpowiedzialni są:
Małgorzata Stylska, Izabela Kozłowska, ks. M. Grzyb, ks. S. Utnik, Elżbieta Trębacz, Urszula Sroka, Małgorzata Ogorzałek, Justyna Łukawska, Dorota Drobiazg, Agnieszka Frańczak- Szczepanek, Joanna Sieroń