Przewodniczący: MACIEJ WOLAK klasa 8A

Zastępca przewodniczącego: JULIA SMARDZ  klasa 8A

Poczet Sztandarowy:

  

Opiekunowie: Agata Chuchmała, Ewa Ura, Joanna Olkiewicz, Kinga Kaczmarska, Alojzy Ciszkiewicz.