• Nabór do klasy pierwszej
  Nabór do klasy pierwszej

  W naszej szkole uczymy w dwóch budynkach z pełną infrastrukturą sportowo - rekreacyjną!
  Posiadamy:
  - salę do zajęć z Integracji Sensorycznej,
  - multimedialne pracownie,
  - bardzo dobrze wyposażone, wygodne świetlice.
  Uczymy w oddziałach dwujęzycznych,sportowych oraz oddziałach Montessori.
  Organizujemy Zielone i Białe Szkoły, wycieczki zagraniczne oraz Pikniki Rodzinne.

 • Łączymy tradycję z nowoczesnością
  Łączymy tradycję z nowoczesnością

  Prowadzimy oddziały z pedagogiką M. Montessori
  Realizujemy innowacje pedagogiczne, programy i projekty międzynarodowe
  Oferujemy liczne zajęcia pozalekcyjnych
  Działalność szkoły wspiera stowarzyszenie „Czwórka na szóstkę”

 • Realizujemy pasje sportowe
  Realizujemy pasje sportowe

  Prowadzimy oddziały sportowe od klasy VI
  Organizujemy naukę pływania od klasy pierwszej
  Jesteśmy szkołą OSPR oraz uczestniczymy w programie SOS
  Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo każdego ucznia!

 • Kompetencje kluczowe
  Kompetencje kluczowe

  Prowadzimy oddziały dwujęzyczne od kl. VII
  Współpracujemy z wolontariuszami z całego świata.
  Organizujemy dla dzieci, rodziców i opiekunów zajęcia otwarte,
  wydarzenia z cyklu Żywe lekcje historii
  Prowadzimy Akademię Malucha

E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Pod koniec maja ósmoklasiści podejdą do egzaminów kończących ważny etap w ich życiu i staną przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

To właśnie teraz jest odpowiedni czas by zgłębić wiedzę na temat siebie, swoich predyspozycji, zainteresowań; czas by poznać zawody, zasady rekrutacji i typy szkół ponadpodstawowych.

Kierując się tymi potrzebami młodych ludzi doradca zawodowy - stażysta Angelika Koc z Młodzieżowego Centrum Kariery działającego przy 13-4 HP w Sandomierzu w porozumieniu ze szkolnym doradcą zawodowym przygotowała cykl warsztatów pod tytułem: „Koniec ósmej klasy i co dalej…”?  Podczas zajęć omówiono cztery filary trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie pracowali z Ankietą Skłonności Zawodowych, przeprowadzono analizę SWOT. Omówiono system edukacji w Polsce z uwzględnieniem uczestnictwa w Ochotniczych Hufcach Pracy. Przybliżono uczniom korzyści wynikające z przystąpienia do OHP, rozdano plakaty i ulotki informacyjne. Podczas warsztatów młodzież była aktywna i chętnie zgłaszała się do ćwiczeń.

Back to top