Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia - tym hasłem

rozpoczęliśmy prezentację działalności charytatywnej naszej szkoły w roku 2019 podczas  obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w ratuszu miejskim. Celem spotkania było  propagowanie idei wolontariatu.

W zebraniu uczestniczyły grupy wolontariuszy z sandomierskich szkół podstawowych i szkół średnich wraz z opiekunami.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 przedstawili działalność wolontariatu w formie prezentacji multimedialnej. Nasi wolontariusze wymienili przedsięwzięcia, w których wielokrotnie wykazali się wrażliwością i chęcią niesienia pomocy innym. Uczniowie inicjowali działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagali różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Wszyscy wolontariusze otrzymali od burmistrza Marcina Marca pamiątkowe upominki. Pan burmistrz  podziękował wszystkim za pełną pasji i zaangażowania pracę na rzecz wolontariatu  oraz udział w uroczystościach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Dzien Wol1   Dzien Wol2

                       Dzien Wol