W dniu 27 listopada, w ramach działającego w szkole Uniwersytetu Rodziców,

odbyły się spotkania dla rodziców uczniów klas 1-3 oraz klas 7 -8.

Rodzice uczniów klas 1-3 oraz wychowawcy klas I - III mogli skorzystać z warsztatów profilaktycznych „Promujących zdrowy styl życia, zasady zdrowego odżywiania oraz konsekwencji zdrowotnych wynikających ze złych nawyków żywieniowych.” Zajęcia poprowadziła Pani, specjalista ds. promocji zdrowia, z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sandomierzu.

Rodzice uczniów z klas 7 i 8 wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym dotyczącym „Przeciwdziałania używaniom substancji psychoaktywnych wśród młodzieży.” Podczas spotkania rodzice mogli zapoznać się  z konsekwencjami korzystania z tradycyjnych papierosów i e- papierosów. Zajęcia poprowadziły panie, które wcześniej tego samego dnia realizowały warsztaty o tej samej tematyce z uczniami oraz szkolenie Rady Pedagogicznej. Były nimi panie ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kielcach.

zdrowy styl   zdrowy styl1