Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 7 i 8

Przeciwdziałanie używaniom substancji psychoaktywnych wśród młodzieży. Zagrożenia i konsekwencje palenia papierosów i e - papierosów.

W dniu 27 listopada uczniowie klas 7 i 8 brali udział w warsztatach profilaktycznych, na których omówione zostały zagrożenia wynikające z używania substancji psychoaktywnych oraz konsekwencje zdrowotne związane z paleniem papierosów i e - papierosów. Zajęcia poprowadziły panie ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kielcach. Ponadto zainteresowani zainteresowani uczniowie mogli uzyskać odpowiedzi na swoje pytania w trakcie indywidualnych rozmów z prelegentkami, po zajęciach.

epapieros   epapieros1