Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w akcji charytatywnej Mikołaj dla polskich dzieci na Litwie.

Celem akcji jest rozwijanie patriotyzmu wśród uczniów oraz uwrażliwianie na trudną sytuację rodaków za granicą. Wśród ofiarowanych rzeczy znalazły się słodycze, przybory szkolne oraz książki, z których zostały zrobione paczki mikołajkowe dla najmłodszych dzieci, uczących się w polskim Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie akcji.               E. Trębacz