20 listopada 2019r, po raz kolejny w naszej szkole, obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i przypominany o prawach dziecka.

Prawa dziecka określają dokumenty prawne, m. in. Konwencja Praw Dziecka. Konwencja została uchwalona przez ONZ 20 listopada 1989r.
Konwencja określa prawa dziecka i tworzy niezbędne warunki jego prawidłowego rozwoju. W Polsce obowiązuje od 1991r.

Konwencja Praw Dziecka podkreśla prawo dziecka do:
- życia i tożsamości
- wychowania w rodzinie
- wyrażania własnych poglądów
- prywatności
- odpoczynku
- ochrony przed przemocą
- godziwych warunków socjalnych
- edukacji
- informacji
- ochrony w procesie karnym
- znajomości swoich praw i powoływania się na nie
Konwencja o prawach dziecka podkreśla dobro dziecka jako cel najwyższy.

W związku z obchodami Dnia Praw Dziecka na szkolnych korytarzach wyeksponowane zostały okolicznościowe gazetki oraz niektóre prace uczniów. Prace powstały w nawiązaniu do omawianej tematyki.

prawa1   prawa2

prawa3   prawa4

prawa5   prawa6