W dniu 3 października w sali Miejskiej Biblioteki Publicznejw Sandomierzu odbył się finał Narodowego Czytania.

Na wstępie organizatorki spotkaniapodkreśliły fakt, że książki są nośnikiem kultury narodowej, skarbnicą wiedzy oraz kształtują świat wartości.  Następnie poinformowały, że w ósmym Narodowym Czytaniu nowel w Sandomierzu wzięło udział 50 osób.  Uczestniczyli w nim głównie uczniowie sandomierskich szkół - w tym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Iwaszkiewicza w Sandomierzu. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali dyplomy z okolicznościową pieczęcią prezydencką. Po części oficjalnej spotkania zaproszeni goście zostali poczęstowani słodyczami i herbatą.

Panie pracujące w Miejskiej Bibliotece zachęcały przybyłych na uroczystość gości do uczestnictwa w przyszłorocznym Narodowym Czytaniu.

  1. Kozłowska
  2. Kwiatkowska