Program edukacyjny Dziel się Uśmiechem 2018/2019
 
Oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża przedstawił naszej szkole propozycję realizacji programu edukacyjnego, którego celem jest budowanie świadomości prozdrowotnej wśród najmłodszych i zmniejszenie liczby dzieci z próchnicą w Polsce.
W programie wzięło udział ponad 200 dzieci z naszej szkoły. Nauczyciele przeprowadzili zajęcia zachęcające uczniów do dbałości o właściwą higienę jamy ustnej. Uczniowie otrzymali pakiety z przyborami niezbędnymi do higieny jamy ustnej: szczoteczką, pastą do zębów oraz bezcukrową gumą do żucia. W zestawie znalazły się również zeszyty edukacyjne przekazujące rzeczowe informacje o higienie jamy ustnej, zdrowym odżywianiu oraz znaczeniu aktywnego stylu życia.Dzieci chętnie uczestniczyły w grach i zabawach przygotowanych dla nich w ramach programu.
Nauczyciele odpowiedzialni za realizację programu:
I. Kozłowska
K. Korczak
E. Szeloch
J. Rewera
J. Goleń
A. Sieciarska
E. Delegiewicz
M. Gach
G. Niedbała
W. Loch
T. Jońca
K. Wojciechowska