Uczniowie naszej szkoły chętnie zaangażowali się w akcję o nazwie ŻYWE WITRYNY HISTORII 2018  na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu.

Stały się one fascynującą atrakcją turystyczną podczas odbywającego się w dniu 14 października 2018 roku odpustu poświęconemu patronowi miasta - bł. Wincentemu Kadłubkowi.  Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 (z oddziałami gimnazjalnymi) w oryginalny sposób przybliżyli mieszkańcom Sandomierza oraz turystom postacie związane z historią miasta i legendami sandomierskimi. Przebrani w odpowiednie stroje, ustawili się w witrynach sklepów, księgarń i kawiarni.
Wystąpili w następujących rolach:
Wincenty Kadłubek – Alan Hill kl. 8 a
Sudomir oraz kłótnice Maryś i Stefuś – Hubert Konarski, Aleksandra Piętowska, Julia Polek kl. 3b
Królowa Bona i jej Dwórki –Dominika Pinuszewska kl. 3e, Weronika Bukała, Aleksandra Cichonkl.3b
Anna Cylejska z Dwórkami –Gabriela Bednarczyk, Aneta Frączyk, Maja Szelągiewicz kl.3b
Adelajda Domicellla–Aleksandra Grzesiak kl.3b
Leszek Biały z Grzymisławą –Paweł Chrząstowski, Karolina Gawron kl.3b
Zakonnicy- Martyna Słoma, Natalia Statuch kl.8b, Martyna Justyniarska, Natalia Jankowska, Julia Wierzbicka kl. 8c
Wszyscy nasi wychowankowie z zaangażowaniem i dbałością o szczegóły przygotowali się do odtworzenia przydzielonych im ról.
Uroczystości towarzyszyło ważne wydarzenie – zakopanie kapsuły czasu, w której umieszczono ważne dokumenty związane ze współczesnym Sandomierzem, chorągiew miasta, okolicznościową monetę, krzemień pasiasty i inne pamiątki. Kapsuła zostanie otwarta za 50 lat w 2068 roku.
Dziękujemy uczniom za aktywny udział w uroczystościach!
Nauczyciele zaangażowani w przygotowania i sprawujący opiekę nad uczniami:
Teresa Samołyk, Joanna Olkiewicz, Izabela Kozłowska, Ewa Szeloch

Więcej zdjęć na naszym koncie Facebook!